Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatta arbeten på Ekerövägen

Nu har vi nått ett skede i ombyggnaden av Ekerövägen där vi bygger längs hela sträckan. Vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer för att arbetena ska ha så liten påverkan som möjligt på framkomligheten och bullernivåerna.

I januari påbörjade vi arbetena med den del av Ekerövägen som är närmast Stockholm/Bromma. Till en början sker arbetena på södra sidan om Ekerövägen där grävarbeten pågår. Vi sågar asfalt och gräver upp jord och lera för att sedan förstärka marken så att den nya gång- och cykelvägen kan byggas bredvid vägen. Ett körfält i riktning mot Stockholm har tagits i anspråk.

Grävmaskin E3_700x400.jpg

Schaktarbeten pågår invid Ekerövägen inför byggandet av den nya gång- och cykelbanan.

Arbetsområdet utökas

I takt med att arbetena fortskrider kommer arbetsområdet att utökas. Det betyder att avstängningen av ett körfält kommer att förlängas, till slut hela vägen fram till Drottningholmsbron.

När arbetena är klara på vägens södra sida kommer avstängningen att tas bort och istället sker avstängningen på andra sidan vägen där det nya körfältet ska byggas.

Ekerövägen leds om under våren

Under våren kommer Ekerövägen att ledas om i höjd med Edeby så att arbetena smidigare kan pågå med Ekerövägen. Omledningsvägen kommer att innebära att trafiken leds ut till höger för att sedan korsa den befintliga Ekerövägen. Förändringen kommer att markeras tydligt, följ skyltningen.

Läs mer om den kommande omledningen av Ekerövägen: Länk till nyhet från december 2020.

Omledning Edeby.jpg

Framtida omledningsväg (grön pil). Ekerövägen idag (blå pil).

Arbeten på broarna

Under våren och sommaren kommer förberedande arbeten att påbörjas med Drottningholmsbron och Nockebybron. Till en början kommer arbetena inte att synas för dig som kör över broarna, men i takt med att arbetena fortgår kommer arbetena att både synas och höras.

Framkomligheten kommer att påverkas så att ett körfält är öppet i vardera riktningen. Innan arbetena med att bredda broarna kan starta kommer broarnas lager att bytas ut. Ett brolager sitter under bron, det är som en rulle av stål som gör så att bron kan röra sig utan att dess fundament tar skada.

Nockeybybron 700x400.jpg

Nockebybron underifrån med brolagren synliga mellan bron och fundamenten.

En tredjedel utsprängd i Lindö

Det nya tunnelrör som byggs invid Lindö tunnel ska användas av trafiken i riktning mot Ekerö. I januari hade vi sprängt ut 50 meter, vilket är en tredjedel av tunnelrörets längd. Det tar ungefär 100 dagar att spränga ut resterande 100 meter.

Efter att sprängningsarbetena är färdiga ska tunneln förstärkas och asfalteras. Sedan ska tekniska installationer ske innan tunneln till sist tas i bruk.

Läs mer om det nya tunnelröret: länk till nyhet från oktober 2020.

Förstärkningsarbeten på Lindö

På Lindö, mot Tappström, pågår arbeten på båda sidor om Ekerövägen. Ett körfält är öppet i vardera riktningen en del av sträckan.

För närvarande pågår förstärkningsarbeten, när vi installerar så kallade KC-pelare (kalk cement-pelare). En borrmaskin borrar djupa hål längs vägen. Hålen fylls sedan upp med en blandning av kalk och cement som stelnar och gör så att marken sedan klarar av belastningen från den ombyggda Ekerövägen.

Borrmaskin_E1_700x400.jpg

Borrmaskin i färd med att borra hål längs Ekerövägen som sedan fylls upp med en blandning av kalk och cement.

Ny gång- och cykelpassage under Färentunavägen

Sedan i slutet av 2020 är första etappen av sprängningsarbetena färdiga med den gång- och cykelpassage som byggs under Färentunavägen. Just nu pågår betongarbeten då vi gjuter väggar och valv. Senare i vår kommer resten av passagen att sprängas ut. Mellan Tappström och Lindö tunnel kommer gång- och cykelvägen även fortsättningsvis att gå i Wallenbergs Allé.

Gjutning fundament_E1_700x400.jpg

Gjutning av väggar i gång- och cykelpassagen under Färentunavägen.