Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stenkrossen på södra Lovö
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu krossar vi berg med elkraft på Lovö!

Sedan februari har våra bergkrossar på både norra och södra byggarbetsplatsen på Lovö elektrifierats. På det viset sänker vi såväl koldioxidutsläpp och drivmedelsförbrukning som bullernivåer.

Den nya transportbandsanläggningen på södra Lovö har varit i drift i snart ett års tid. Underhålls - och förbättringsarbeten pågår parallellt med att anläggningen är i drift för att vi ska kunna optimera hela logistikkedjan för våra bergtransporter. Transportbandsanläggningen har nått sin fulla kapacitet och kan ta emot 1000 ton utsprängt berg i timmen. 

Logistikkedjan för det utsprängda berget.Foto: Illustration: Trafikverket

Eldrivna krossar sedan i februari

Sedan i början av februari går krossen på den ena byggarbetsplatsen på el och sedan i mitten av februari även krossen på den andra byggarbetsplatsen på Lovö. På så vis minskar vi utsläppen och förbrukningen av drivmedel. Vi sänker också bullernivåerna , vilket förbättrar utomhusmiljön för de som bor och arbetar i området.

- Det här är något vi har strävat efter sedan anläggningen togs i bruk för drygt ett år sedan, säger Sam Jedselius, delprojektledare på Trafikverket. Med relativt små åtgärder har vi kunnat åstadkomma en stor förändring för både miljön och bullernivåerna. Det känns viktigt och kul att det fungerar!

Omställningen från drivmedel till elkraft beräknas spara drygt 2000 ton koldioxid jämfört med traditionell dieseldrift. På arbetsplatsen på södra Lovö krossas ca 45.000 ton utsprängt berg i veckan och på norra ca 25.000 ton.

Bullerdämpning en viktig pusselbit

Att förbättra anläggningen handlar också om att ständigt sträva efter att sänka bullernivåerna för de som bor, arbetar och vistas i området.

- Transportbandsanläggningen beräknas vara i drift i ytterligare 4 år och därför är det viktigt för oss att vi gör vad vi kan för att utomhusmiljön ska vara så bullerdämpad det bara går, säger Sam Jedselius, delprojektledare på Trafikverket.

Vi har monterat ett antal containers och fäst bullerdämpande gummimattor på dem för att hindra ljudet från att spridas över vattnet mot Hässelby och Bromma på norra delen av Lovö. På södra delen av Lovö har vi monterat containers med gummimattor för att dämpa buller mot Edeby.