Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Grävmaskin i arbete längs Ekerövägen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu utökar vi arbetsområdet på Lovö

I början av mars utökar vi arbetsområdet längs med Ekerövägen. Det innebär att ett körfält stängs av hela vägen mellan Edeby och Karusellplan.

I takt med att arbetena fortskrider utökas arbetsområdet som idag sträcker sig mellan Edeby och Kanton till Karusellplan. Arbetena pågår invid Ekerövägens högra/södra sida i riktning mot Stockholm. I ett senare skede ska den nya gång- och cykelbanan anläggas på denna sida. Nu förstärker vi marken så att gång- och cykelbanan ska kunna byggas här.

När vi utökar arbetsområdet tar vi ett körfält i anspråk. Då får vår entreprenör plats att utföra arbetena på ett säkert sätt.

Karta över det aktuella arbetsområdetFoto: Trafikverket

Nästa steg i våra arbeten

I nästa skede utökas arbetsområdet ytterligare, då sträcker sig avstängningen mellan Edeby och Drottningholmsbron. När arbetena på den högra/södra sidan om Ekerövägen är färdiga kommer vi att påbörja arbetena med vägbreddningen. Då flyttar arbetena till den vänstra/norra sidan av Ekerövägen.

För dig som färdas kollektivt

I och med den här förändringen påverkas två busshållplatser i riktning mot Stockholm; Kanton och Orangeriet.  För information om hur din resa eventuellt påverkas, planera ditt resande med SLs reseplanerare, se länk nedan.

För dig som går eller cyklar

I detta skede blir det ingen förändring för dig som går eller cyklar.

För dig som trafikant

Förändringen innebär att ett körfält är öppet i vardera riktningen mellan Edeby och Karusellplan. De korsande vägarna, exempelvis korsningen Kantongatan/Ekerövägen är fortfarande tillgängliga. För aktuell trafikinformation besök Trafiken.nu, se länk nedan.