Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nattarbeten vid Kanton och Karusellplan vecka 12 och 13

Under vecka 12 och 13 kommer vi att arbeta nattetid ett antal nätter. Arbetena sker i höjd med Karusellplan samt i höjd med Kantongatan/Ekerövägen.

Arbetena kommer att påverka framkomligheten då ett körfält tillfälligt kan komma att stängas av. Vi arbetar mellan klockan 22:00-06:00.

Vi ska genomföra en provtagning av jorden vid ett tiotal olika punkter i höjd med Karusellplan. Provtagning sker både på, och vid sidan av Ekerövägen genom att vi borrar med hjälp av en borrbandvagn.

Vi ska också anpassa övergångsställena i Kanton och i korsningen vid Karusellplan (i höjd med korsningen Ekerövägen/Rörbyvägen).

Följande datum arbetar vi natt:

23-24 mars Arbete med provtagning i höjd med Karusellplan

24-25 mars Reservtid för arbete med provtagning i höjd med Karusellplan

25 – 26 mars arbete med övergångsställen i Kanton och Karusellplan

29 – 30 mars arbete med övergångsställen i Kanton och Karusellplan

30 – 31 mars kompletteringar för pågående arbete mellan Edeby och Karusellplan

Gränsvärden för buller

För att påverkan på framkomligheten ska minimeras utförs arbetet nattetid. Våra arbeten kan höras och märkas av för dig som bor eller vistas i närheten. Tillsammans med vår entreprenör säkerställer vi att arbetena inte överskrider de tillåtna bullernivåerna som gäller för arbete nattetid.

Blir du störd av våra arbeten?

Ring vår kundärendemottagning på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se så hjälper vi dig.