Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det aktuella arbetsområdet markerat med en röd pil.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi breddar Ekerövägen över gång- och cykelpassage

Med start i maj börjar vi bredda en 30 meter lång sträcka av Ekerövägen som går över gång- och cykelpassagen strax söder om Lindö tunnel. Arbetena påverkar dig som trafikant.

Arbetena med att bredda den här delen av Ekerövägen som också utgör en bro över gång- och cykelpassagen består av några moment som utförs på en sida åt gången.

Från och med natten mellan 28-29  april stängs ett körfält av i anslutning till arbetsområdet strax söder om Lindö tunnel. Avstängningen innebär att ett körfält är öppet i vardera riktningen och görs för att kunna bredda just denna del av vägen.

Förberedelserna inför breddningen av vägen startar första veckan i maj på vägens södra sida. Vi ställer ut containrar och betongfundament i gång- och cykelpassagen  för att möjliggöra för byggtrafiken att dela utrymmet med gång- och cykeltrafikanter på ett säkert sätt.

Först schaktar vi bort jord och grus för att kunna borra ned en stålmur, en så kallas spont. Sedan rivs en cirka två meter bred och 30 meter lång remsa av brons södra sida. För att riva betongen används en metod som heter vattenbilning. Arbetena låter högt för dig som bor eller vistas i närheten. Sedan gjuter vi ny betong och monterar den breddade delen av vägen. Slutligen monteras nya räcken och vägbanan asfalteras och målas.

När arbetena är färdiga med vägens södra sida genomförs samma arbetsmoment på vägens norra sida. Arbetet med att bredda den här 30 meter långa delen av Ekerövägen beräknas vara färdigt i oktober. Bullernivåerna mäts regelbundet för att kontrollera att de inte överskrids.

Såhär påverkas du som bor eller vistas i området:

Fotgängare och cyklister: kan fortfarande passera under tiden arbetena pågår. Cyklar ska ledas genom passagen som smalnas av med hjälp av containrar. Betongavspärrningar separerar byggvägen och gång- och cykelvägen.

Fordonstrafik: passagen under Ekerövägen stängs för fordonstrafik under tiden arbetena pågår. Framkomligheten på Ekerövägen påverkas när ett körfält stängs längs sträckan över gång- och cykelpassagen. Ett körfält är öppet i vardera riktningen förbi området.

Kollektivtrafik: Busshållplatsen Lindö lada i riktning mot Stockholm kommer att dras in under tiden dessa arbeten pågår. Planera din resa och ta del av senaste informationen om busshållplatserna längs Ekerövägen med hjälp av Reseplaneraren på SL's hemsida, länk nedan.

Länk till Reseplaneraren  på SL's hemsida (länken öppnas i ett nytt fönster)

Karta över det aktuella arbetsområdet