Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändring i Tappströmsrondellen vecka 21

Trafiken i riktning till och från Färentunavägen leds om för att vi ska kunna arbeta vidare med gång- och cykelpassagen som vi bygger under Färentunavägen. Omledningen sker i starten av vecka 21.

Vi har sprängt ut och gjutit ena halvan av den gång- och cykelpassage som byggs under Färentunavägen. Just nu pågår sprängningsarbeten på motsatt sida av Färentunavägen, där den andra halvan av passagen byggs. För att vi ska kunna slutföra arbetet behöver trafiken ledas om. Se kartan nedan hur omledningen kommer att se ut.

Såhär påverkas du som trafikant

För dig som kör bil

Förändringen innebär att Färentunavägen leds om strax innan Tappströmsrondellen. Uppmärksamma skyltning och linjemålning och anpassa hastigheten. Observera att vägen fortsatt korsas av gång- och cykeltrafik i anslutning till rondellen.

För dig som går eller cyklar

Förändringen innebär att gång- och cykelvägen flyttas. Uppmärksamma skyltning och linjemålning.

För dig som färdas kollektivt

I detta skede blir det ingen förändring för dig som färdas kollektivt.

Trafiken stoppas i samband med sprängning.
Sprängningsarbetena fortsätter i detta område och vardagar klockan 10, 14 och 19.30 kan sprängning ske. Då stoppas trafiken i alla riktningar under cirka 10 minuter.

Röd linje - Färentunavägen, tillfällig omledning. Blå linje - Gång- och cykelväg, tillfällig omledning. 1 - här pågår sprängningsarbeten med den nya gång- och cykelpassagen som byggs under Färentunavägen.