Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomslag i det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel

Idag gjorde vi ett genomslag i det nya tunnelröret invid den befintliga Lindötunnel på Ekerövägen. Det betyder att sprängarbetena är färdiga i det nya tunnelrör som byggs för trafiken ut mot Ekerö.

Det nya tunnelröret är en viktig milstolpe i arbetet med att bygga om Ekerövägen som får en fjärde fil i riktning mot Ekerö, avsedd för kollektivtrafiken. Ombyggnaden innebär att trafiksituationen blir smidigare för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen och fler kan välja att resa kollektivt till och från Ekerö.

Bild från genomslaget tidigare idag. Foto Trafikverket 

Sju månader sedan första tunnelsprängningen

Första tunnelsprängningen skedde 13 oktober 2020 och arbetena med att frilägga berget, borra och spränga sig fram till tunnelns södra påslag startade drygt ett år innan dess. Läs mer om när vi började spränga fram tunnelröret, se länk längst ned på sidan.

Bild från första tunnelsprängningen på tunnelrörets södra sida, 'Ekerösidan' i oktober 2020. Bildmaterial: Züblin Scandinavia 

Vajersågning från norra sidan

Från tunnelrörets norra sida har vi sågat i berget med en metod som kallas vajersågning. Det är ett alternativ till att spränga bort berget som inte genererar lika mycket vibrationer. Eftersom arbetena från det här hållet av tunnelröret har skett väldigt nära den befintliga Lindö tunnelns mynning var det ett bra alternativ för att undvika att vibrationerna skulle skada den befintliga tunneln.  Metoden går ut på att man sågar ett snitt i berget med en vajer vilket gör att bergytorna frigörs från varandra. Läs mer om när vi vajersågade, se länk längst ned på sidan.

- Den största utmaningen har varit att arbeta så pass nära den befintliga Lindö tunneln, säger Per Lidh, byggledare i projekt Ekerövägen. Som minst är det 8 meter mellan tunnelrören och sprängsalvornas styrka har halverats för att gå så försiktigt fram som möjligt.

Klicka på bilden längst upp på sidan för att se en film om arbetena med det nya tunnelröret vid Lindö tunnel.

Nästa steg

Det nya tunnelröret är 148 meter långt, cirka 30 meter kortare än den befintliga Lindö tunnel som mäter 178 meter. Härnäst ska tunneln kläs in och en tvåfilig väg ska anläggas för trafiken mot Ekerö. Det nya tunnelröret öppnar för trafik när resten av vägen har byggts om. Det nya tunnelröret kommer att rymma två filer för trafiken ut mot Ekerö och den befintliga tunneln blir enkelriktad för trafiken mot Stockholm.

Kommande sprängningsarbeten

Nästa plats för sprängarbeten blir Tillflykten där två tunnelmynningar ska sprängas fram och ansluta en ny trafikplats till bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Sprängningsarbetena beräknas starta i månadsskiftet maj/juni.

Karta över arbetsområdet. 1 - Den befintliga Lindö tunnel är idag en trefilig tunnel för trafik till och från Ekerö. Det nya tunnelröret ligger innanför den befintliga Lindö tunnel och kommer att trafikeras av fordon i riktning mot Ekerö. 2 - Tillflykten. Här byggs en av de två trafikplatser som förbinder Ekerövägen med tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. I månadsskiftet maj/juni börjar vi spränga ut tunnelmynningarna i de två tunnlarna.