Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sprängningsarbeten i ett nytt område längs Ekerövägen

För en dryg månad sedan leddes Ekerövägen om i höjd med Edeby. Sedan dess har vi grävt bort jord och grus där vägen gick tidigare. Nu börjar vi att borra och spränga i samma område.

Trafiken stoppas i samband med sprängning

Vi har grävt oss ned till det underliggande berget och nu börjar vi att borra och spränga bort berget. Sprängning kan ske vardagar klockan 10, 14 och 19.30 och då arbetsområdet ligger närmare än 50 meter från Ekerövägen stoppas trafiken i båda riktningarna i samband med sprängning i höjd med Edeby (siffran 1 på kartan).

Våra sprängningar kommer att höras för dig som bor och vistas i området.

1 - Våra arbeten i höjd med Edeby. 2- Våra arbeten i höjd med Tillflykten. 

 Den nya vägen blir lägre och fyrfilig

I ett senare skede kommer trafiken att flyttas tillbaka till vägens ursprungliga läge, men den nybyggda vägen kommer då att vara fyrfilig och ligga på en lägre nivå än tidigare.

Vi sänker vägen så att den ligger på samma nivå som tunnelmynningarna som byggts i Edeby. På så vis utgör de nya anläggningarna inte ett så stort visuellt ingrepp sett från världsarvet.

En ny cirkulationsplats ansluter tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm med Ekerövägen. Från cirkulationsplatsen i Edeby kommer man söderifrån eller åker söderut mot Kungens kurva.

Gång- och cykelbana på vägens södra sida

Samtidigt som vi bygger om vägen bygger vi också en ny gång – och cykelbana. När ombyggnaden är färdig kommer gång- och cykelbanan att gå på södra sidan hela vägen från Lindö tunnel till Nockeby. Idag går den på vägens norra sida.

Andra arbeten i området

Från och med månadsskiftet maj/juni börjar vi med nya arbeten i Tillflykten (siffra 2 på kartan). Vi har fram tills nu sprängt nedåt i marken för att ge plats för den nya cirkulationsplats som ansluter Ekerövägen till tunneldelarna i E4 Förbifart Stockholm norrifrån och norrut mot Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik. Nästa steg är att spränga fram själva tunnelmynningarna. I början av dessa arbeten genereras en så kallad luftstötvåg i samband med sprängningen. Det både hörs och känns för dig som bor och vistas i området.

Sprängningsarbetena kan ske vardagar mellan klockan 07 och 19 och trafiken stoppas inte i samband med själva sprängningen eftersom arbetsområdet ligger mer än 50 meter från vägen.

Läs mer om hur du kan uppleva den här typen av sprängningar här: Länk till information om sprängningar (länken öppnas i ett nytt fönster)