Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Framåt i arbetet med tunnlarna under Lovö

Arbetena under jord pågår för fullt och vi arbetar oss fram med ungefär 200 meter i veckan. I dagarna har vi haft två genomslag i tunnlarna under Lovö, vilket är ett stort steg framåt i tunnelbygget.

Arbetet med huvudtunnlarna på Lovö började hösten 2018 och under det senaste året har byggtakten stadigt ökat. Tack vare de nya genomslagen, som alltså är när två utsprängda delar av en tunnel möts efter en sprängning, blir det lättare att till exempel frakta ut bergmassor ur berget.

– Genomslagen är positiva för projektet eftersom det innebär att vi kommer få möjligheter till en bättre berglogistik. Förhoppningsvis kan de i förlängningen leda till en ännu högre  produktionstakt, säger Johan Strandqvist, projektledare på Trafikverket.

Genomslagen har skett i två olika sorters tunnlar

E4 Förbifart Stockholm kommer att bestå av flera olika sorters tunnlar. Ett av genomslagen på Lovö har skett i en så kallad ramptunnel. Ramptunnlarna är de tunnlar som kopplar ihop trafikplatserna ovan jord med tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Totalt byggs fyra ramptunnlar på Lovö, två ramper per trafikplats.

Det andra genomslaget gjordes i huvudtunneln. Det är i sin tur den tunnel som kommer att bli nya E4:an. På Lovö sprängs den ut från fyra håll; från norra Lovö i riktning mot Lambarfjärden i norr och söderut mot södra delen av Lovö, samt från södra Lovö i riktning norrut och söderut mot Fiskarfjärden.

I genomsnitt spränger vi oss fram 200 meter per vecka. 

– Vi har tillsammans med vår entreprenör nått en mycket hög framdriftstakt och vi jobbar tillsammans på möjligheter att öka produktionstakten ytterligare med målet att slå nya framdriftsrekord, säger Johan Strandqvist.

Våra arbetstider

Sprängningsarbeten får ske dygnet runt under jord måndag till och med lördag på både norra och södra Lovö.

Utöver sprängning kan andra arbeten som till exempel borrning, utlastning av berg och mindre kompletteringssprängningar också ske dygnet runt.

Störs du av våra arbeten?

Klicka på länken för att läsa om störningar under byggtiden och hur vi arbetar för att begränsa dem.

Störningar under byggtiden

Prenumerera på nyhetsbrevet om arbetena på Ekerö och se framdriftskartorna

Du som vill hålla sig uppdaterad om Trafikverkets arbeten på Ekerö kan anmäla dig till nyhetsbrevet. I det kan du läsa om de senaste nyheterna från just Ekerö. Du kan också följa arbetet på Lovö genom våra framdriftskartor. Du hittar länkar till de båda här under.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och vår SMS-tjänst för Trafikverkets arbeten på Ekerö

Såhär långt har vi kommit - framdrift och kartor