Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande arbeten i två områden längs Ekerövägen

Från och med vecka 27 kommer våra arbeten att väsnas mer än vanligt på två platser längs Ekerövägen. Anledningen är ett arbetsmoment som kallas vattenbilning som startar samtidigt i två områden.

Det är arbeten i två områden som påbörjar samma arbetsmetod samtidigt; de pågående arbetena under Drottningholmsbron samt  de pågående arbetena med Ekerövägen över gång- och cykelpassagen strax söder om Lindö tunnel.

Strax söder om Lindö tunnel är det en remsa på cirka 30 x 2 meter som ska rivas på brons södra sida för att göra plats för den nya, breddade, betongen. Vi beräknar att arbetet tar två veckor med start vecka 27. Nästa moment efter vattenbilningen är att gjuta ny betong och montera den breddade delen. Läs mer om arbetet med gång- och cykelpassagen genom att klicka på länken nedan.

Läs mer om arbetena strax söder om Lindö tunnel här.

Samma vecka, 27, börjar vi också att vattenbila under Drottningholmsbron. Även här ska betong tas bort, i arbetet med att byta lager under bron. Vi arbetar med ett brolager i taget, först bilar vi bort betongen och sedan gjuts det på ny efter att lagret har bytts ut. Sedan flyttas arbetena vidare till nästa lager och samma moment upprepas. Totalt ska 24 lager bytas ut. Läs mer om arbetet med Drottningholmsbron genom att klicka på länken nedan.

Läs mer om arbetena med Drottningholmsbron här.

Karta över Ekerövägen. 1- Arbetsområdet strax söder om Lindö tunnel. Ekerövägen ska breddas över den gång- och cykelpassage som går under vägen. 2- Arbetsområdet under Drottningholmsbron. Brolager byts ut på samtliga 24 lager under bron.  

Vattenbilning orsakar höga ljudnivåer

Vattenbilning är ett arbetssätt där vi med hjälp av högt vattentryck avlägsnar betong. Metoden är effektiv men orsakar höga bullernivåer. Självklart mäter vi bullernivåerna regelbundet för att säkerställa att arbetena inte överskrider de tillåtna nivåerna.

Blir du störd av våra arbeten?

Ring vår kundärendemottagning på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se så hjälper vi dig.