Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu börjar vi arbeta med Drottningholmsbron

Med start i juni kommer arbeten med Drottningholmsbron påverka framkomligheten på bron. Vi kommer byta ut delar under bron som en förberedelse inför arbetet med att bredda den. Arbetet är del av ombyggnaden av Ekerövägen.

Uppdatering 10 juni: påverkan på framkomligheten sker från och med natten till tisdag 15 juni.

I ombyggnaden av Ekerövägen breddar vi också Drottningholmsbron och Nockebybron. För att kunna påbörja breddningsarbetet av broarna behöver vi först byta ut de så kallade brolagren på båda broarna.

Ett körfält i vardera riktningen från 10 juni

I juni börjar vi byta ut lagren under Drottningholmsbron. För att stabiliteten ska bibehållas under tiden arbetena under bron pågår, behöver trafiken centreras till mitten av bron. Det gör att vi behöver stänga av ett körfält. Från och med den 10 juni kommer det därför enbart vara ett körfält öppet i vardera riktningen. Arbetena kommer inte att synas från bron då de sker undertill. Enstaka arbetsmoment kan orsaka höga bullernivåer, i övrigt varken syns eller hörs arbetena i någon större utsträckning.

Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte, kollektivtrafiken får dela körfält

Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte i detta skede. Däremot kommer kollektivtrafiken att få dela körfält med övrig fordonstrafik över Drottningholmsbron.

Efter sommaren byter vi brolager under Nockebybron

Efter sommaren börjar vi arbetena under Nockebybron. Eftersom den är högre än Drottningholmsbron är arbetet mer komplicerat. Även här kommer vi stänga av ett körfält och centrera trafiken till mitten av bron för att bibehålla stabiliteten under tiden lagerbytena pågår.

Vad är ett brolager?

Ett brolager sitter undertill, mellan bropelaren och själva bron. Lagrets funktion är bland annat att fördela tyngden och göra så att broarna kan röra sig. De nya lagren förlänger den tekniska livslängden på broarna som öppnade 1973.

Under bron sitter brolagret mellan pelaren och själva bron. 

Fortsatta arbeten

Vi räknar med att arbetet med själva breddningen av broarna kommer att starta under senare delen av 2021. Inför att arbetena sätter i gång kommer vi att informera om hur det kommer att gå till.

Att bredda Nockebybron – hur svårt kan det vara?

Vi får många frågor om varför arbetena ännu inte startat och hur svårt det egentligen kan vara att bredda framförallt Nockebybron. I filmen berättar Trafikverkets projektledare för ombyggnaden av Ekerövägen, Tomas Flyckt, hur svårt - eller komplicerat - det faktiskt är.  Klicka på länken längst upp på sidan eller nedanför.

Länk till filmen Att bredda Nockebybron - hur svårt kan det vara? (Filmen öppnas i ett nytt fönster)

Länk till syntolkad version av filmen Att bredda Nockebybron - hur svårt kan det vara? (Filmen öppnas i ett nytt fönster)