Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiksituationen på Ekerövägen

Ekerövägen är hårt belastad och flera faktorer gör att det bildas långa köer, speciellt i eftermiddagsrusningen. Vi är medvetna om detta och arbetar för att förbättra trafiksituationen.

Delarna som skapar köer ska färdigställas så fort det är möjligt

Trafiksituationen är i dagsläget ansträngd vilket genererar köer framförallt i riktning mot Ekerö i eftermiddagsrusningen. Vi ser just nu över den akuta situationen, tillsammans med våra entreprenörer och andra aktörer, för att förbättra framkomligheten. Vi och våra entreprenörer arbetar för att färdigställa de delar som i dagsläget skapar köer så fort det är möjligt.

Att bygga om en väg av Ekerövägens dignitet är en omfattande åtgärd med flertalet moment som kräver långa ledtider. Vi och våra entreprenörer utvärderar hela tiden arbetsmetoderna för att kunna arbeta så snabbt och effektivt som möjligt och samtidigt minimera trafikstörningarna i den mån det går. 

Flera faktorer påverkar framkomligheten

De köbildningar som skapas på Ekerövägen uppstår av flera anledningar. Våra arbeten påverkar framkomligheten.  Våra mätningar visar också på en ökad trafikmängd som vi härleder till det rådande läget och de restriktioner som avråder från att resa med kollektiva färdmedel om det är möjligt. Fler väljer helt enkelt bilen som färdmedel. Trafiken till och från Mälaröarna tenderar också att öka under vår och sommartid.

Säkerhet och krav styr hur vi arbetar

Utöver de utmaningar som finns med att bygga om en väg av Ekerövägens storlek så har vi ett antal krav att ta hänsyn till. De hårda bullerkraven gör att vi inte kan arbeta dygnet runt.

Trafikverket arbetar ständigt för att skapa en säker trafiksituation för alla som vistas på vägen, både trafikanter och personal. Vi och våra entreprenörer följer de arbetsmiljökrav som finns för att arbetena ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Vi vet att arbetena orsakar förlängda restider och köbildning och vi tackar för ert tålamod. Vi försäkrar er om att vi och våra entreprenörer arbetar så skyndsamt som möjligt.

Vanliga frågor och svar kopplade till trafiksituationen på Ekerövägen:

Vi har samlat in några av de vanligaste frågorna vi får just nu, se nedan.

Sedan tidigare har vi samlat ihop några av de vanligaste frågorna om projektet. Klicka på länken nedan för att komma till sidan 'Frågor och svar om Ekerövägen'.

Frågor och svar om Ekerövägen (webbsidan öppnas i ett nytt fönster)