Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuellt läge Ekerö

Vi bygger längs hela Ekerövägen och sprängningsarbeten sker i ett område ovan jord. Dessutom arbetar vi oss framåt under jord. Våra arbeten påverkar dig som bor och vistas i närheten. Framkomligheten påverkas periodvis i olika områden längs sträckan.

Karta över Ekerövägen

 

1. Tunneldelarna under norra Lovö

Vi spränger fram tunneln under jord, från Johannelund ner till Mälarens strand vid Lambarfjärden. Vi krossar sedan det utsprängda berget och transporterar det vidare sjövägen från norra Lovö.

2. Nockeby - Tappström

Ombyggnaden av Ekerövägen är igång längs i stort sett hela sträckan. Vi breddar vägen med ett körfält för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö och vi bygger en ny gång-  och cykelväg mellan Lindö tunnel och Nockeby. Framkomligheten blir påverkad i perioder, vi leder om vägen längs på delar av sträckan och i andra delar är endast ett körfält öppet i vardera riktningen.

3. Nockebybron och Drottningholmsbron

När vi arbetar med breddningen av broarna kommer det att bullra och påverka framkomligheten då endast ett körfält i vardera riktningen kommer att vara öppet. Först behöver vi byta brolager under båda broarna.

Arbeten med Drottningholmsbron startade i juni i år. Vi byter ut lager under bron för att sen kunna bredda bron. Ett körfält är öppet i vardera riktningen.

Länktips:

Se filmen om breddningen av Nockebybron - hur svårt kan det vara? 

4. Tunneldelarna under södra Lovö

Sprängningsarbeten pågår under jord. Vi krossar det utsprängda berget och transporterar det vidare sjövägen från södra Lovö.

5. Sprängningsarbeten vid Edeby

Vi leder om Ekerövägen i höjd med Edeby. Sprängningsarbeten pågår intill vägen för att sänka vägen till rätt nivå för att kunna ansluta den nya rondellen vi ska bygga. Sprängning kan ske vardagar klockan 10 och 14. Vi stoppar då trafiken i båda riktningarna.

6. Tunneln under Kungshatt

Tunneldrivningen har passerat under Kungshatt.

7. Lindö tunnel och Tillflykten

Sprängningsarbetena med det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel är avslutade och nu återstår betongarbeten och installationer. Vi genomför också förstärkningsarbeten mellan Lindö tunnel och Tillflykten inför breddningen av vägen.

I Tillflykten har vi nyss avslutat de sprängningsarbeten som har pågått under sommaren. Tunnelmynningarna är utsprängda och ska nu förstärkas.

8. Ekerövägen strax söder om Lindö tunnel

Här utför vi bullrande arbeten. Vägen breddas över den gång- och cykelpassage som korsar under Ekerövägen. Påverkan på framkomligheten, då ett körfält är öppet i vardera riktningen över passagen. Under hösten kommer arbetena flyttas till andra sidan om gång- och cykelpassagen/Ekerövägen.

9. Tappström

Förberedande arbeten med den nya Tappströmsbron startade under sommaren.

I samma område gjuter vi den nya gång- och cykelpassagen som byggs under Färentunavägen. Vi gör också små förändringar vid Tappströmsrondellen för att förbättra trafiksituationen och minska risken för köer i rusningstrafik.

Vi har påbörjat asfalteringsarbeten och under hösten färdigställer vi delar av Ekerövägen söder om Lindö tunnel till strax innan Tappströmsrondellen. Vi arbetar för att kunna öppna upp färdiga delar av Ekerövägen vartefter de färdigställs om det gynnar framkomligheten och först ut är denna sträcka.

10. Drottningholmsbron

Vi arbetar nu med att byta ut lagren under Drottningholmsbron. Det är totalt 24 lager som ska bytas innan vi kan påbörja breddningen av bron.