Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltsarbeten i tre veckor – vi närmar oss fyra körfält mellan Tappströmsrondellen och Lindö tunnel

När vi öppnar upp fyra körfält mellan Tappströmsrondellen och Lindö tunnel ökar framkomligheten ytterligare. För att kunna öppna upp behöver vi asfaltera under kommande tre veckor, vilket kommer att påverka framkomligheten både dag och natt.

Uppdatering 14 oktober: Stora störningar i framkomligheten mellan klockan 21-06 nattetid. Passage sker via lots eller flaggvakt.

Framkomligheten är en prioriterad fråga när vi på Trafikverket bygger om och breddar Ekerövägen. Vi arbetar för att öppna upp delarna för trafik vartefter de färdigställs, så länge vi gör bedömningen att det gynnar framkomligheten.

Minst ett körfält i vardera riktningen öppet under arbetets gång

Först ut är sträckan mellan Lindö tunnel och Tappströmsrondellen. För att kunna öppna upp det fjärde körfältet där måste vi under drygt tre veckor genomföra asfalteringsarbeten som längs sträckan kommer att begränsa framkomligheten för dig som trafikant. Under arbetet kommer minst två körfält vara öppna mellan Lindö tunnel och Tappströmsrondellen, ett i varje riktning.

För att minska påverkan på framkomligheten kommer vi att arbeta kvällar och nätter. Vissa arbetsmoment kan vi däremot bli tvungna att genomföra på dagtid.

– Trafiksituationen kommer att förbättras när vi öppnar upp för fyra körfält mellan Lindö tunnel och Tappströmsrondellen och det kommer märkas tydligt, det är jag övertygad om. Men innan vi är där är vi medvetna om att vi stökar och bökar och är en olägenhet för framkomligheten, säger Tomas Flyckt, projektledare för Ekerövägen.

Drygt tre veckors nattarbete med start 2 oktober

Natten mellan lördag 2 oktober och söndag 3 oktober påbörjar vi de förberedande arbetena med asfalteringen. Veckan efter kommer vi börja arbetet med själva vägen. Det här arbetet räknar vi med tar tre veckor inklusive uppehåll för helg.

När det är klart kan vi börja med resterande arbeten som exempelvis montering av räcken och linjemålning. Även de kan innebära att vi behöver göra mindre avstängningar av körfälten. Efter att det här arbetet är utfört kommer vi att öppna de fyra filerna.

Arbetena kommer att höras och synas för dig som bor i närheten, men tillsammans med vår entreprenör säkerställer vi att arbetena inte överskrider de tillåtna bullernivåerna som gäller för arbete nattetid.

Karta med gulmarkering som visar sträckan mellan Tappströmsrondellen och Lindö tunnel.
Den gula markeringen visar sträckan mellan Tappströmsrondellen och Lindö tunnel som vi asfalterar om under tre veckor. 

Särskilt viktigt att vara uppmärksam i trafiken

Den stora utmaningen i arbetet består av att vägen måste hållas öppen samtidigt som arbetet pågår. Vi kommer därför ibland behöva flytta körfälten från dag till dag. Det gör också att linjemarkeringarna på vägen kanske inte alltid stämmer under tiden vi arbetar med asfalteringen. Vi kommer tydligt skylta upp körbanan men ber ändå er vara särskilt uppmärksamma på eventuella ändringar i körbanan under de här veckorna.

– Vi vädjar till Ekeröbornas tålamod och påminner om att vi gör det här för att det ska bli bättre och få en jämnare och finare väg, avslutar Tomas Flyckt.

Lilla asfalteringsskolan – så lägger vi asfalten på Ekerövägen

Är du nyfiken på hur asflateringsarbetet går till när vi ska binda ihop de tre existerande körfälten med det nya och fjärde fältet? Klicka på länken här under för att läsa mer!

Lilla asfalteringsskolan – så lägger vi asfalten på Ekerövägen