Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nattarbeten på Lovö mellan 16 och 17 september

Vi arbetar nattetid i höjd med Finnbo på Lovö mellan den 16 och 17 september. Arbetena kan komma att höras för dig som bor eller vistas i området.

Arbetena pågår klockan 21 – 06 på Ekerövägen i höjd med Finnbo och vår entreprenör Copasas arbetsplats.  Våra arbeten kommer att påverka framkomligheten under natten.

Under natten skapar vi en ny utfart för byggtrafiken från arbetsplatsen och på så sätt förbättrar vi uppsikten vid gång- och cykelvägen längs Ekerövägen.

Den röda markeringen visar var vi genomför nattarbetet mellan 16 och 17 september. 

Gränsvärden för buller

För att påverkan på framkomligheten dagtid ska minimeras utförs arbetet nattetid.  Våra arbeten kan komma att höras och märkas för dig som bor eller vistas i närheten. Tillsammans med vår entreprenör säkerställer vi att arbetena inte överskrider de tillåtna bullernivåerna som gäller för arbete nattetid.

Blir du störd av våra arbeten?

Ring vår kundärendemottagning på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se så hjälper vi dig.