Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbeten som bullrar och påverkar trafiken vid Tappströmsbron

Natten mellan 7 och 8 oktober kommer vi utföra arbeten vid Tappströmbron. De är en del av arbetet med den nya Tappströmsbron.

Natten mellan torsdag 7 oktober och fredag 8 oktober kommer vi börja med schakt- och asfalteringsarbeten på den östra sidan av Tappströmsbron (sidan mot Ekerö centrum). Anledningen är att vi ska göra om gång- och cykelbanan på samma sida till en del av ett körfält.

Ritningen visar hur körfälten blir när de flyttats i sidled mot Ekerö centrum. Klicka på bilden för att förstora den. 

Det nya körfältet gör det möjligt för oss att flytta körfälten i sidled (öster ut). Förflyttningen gör vi för att kunna borra ner den spont som behövs för att vi ska kunna bygga brofundament till den nya Tappströmsbron. Flytten av körfälten gör dem något smalare än i dag.

Spontningsarbetena hörs för dig som bor och vistas i området.

Gränsvärden för buller

Våra arbeten kan komma att höras och märkas för dig som bor eller vistas i närheten. Tillsammans med vår entreprenör säkerställer vi att arbetena inte överskrider de tillåtna bullernivåerna som gäller för arbete nattetid.

Karta med rödmarkering vid Tappströmsbron.
Vid den röda markeringen kommer vi utföra arbetena.