Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar om arbetena med Nockebybron

I oktober börjar vi med det första av tre skeden i arbetet med Nockebybron. Framkomligheten på bron påverkas så länge arbetena pågår. Arbetena beräknas vara färdiga under 2023. Här kan du läsa mer om de olika skedena som arbetena delas in i.

Skede 1 Lagerbyte

Först ska vi byta brons lager och renovera vissa av brostöden så att bron klarar av belastningen som brobreddningen innebär. Att byta Nockebybrons lager tar cirka 6 månader. Ett körfält är öppet i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen är öppen.

Skede 2 Brobreddning av brons vänstra sida (i riktning mot Kärsön/Ekerö)

Vi breddar en sida i taget, vi börjar på den vänstra sidan i riktning mot Kärsön/Ekerö. Att bredda en sida tar mellan 9-12 månader. Ett körfält är öppet i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen är öppen.

Skede 3 Brobreddning av brons högra sida (i riktning mot Kärsön/Ekerö)

När första sidan är färdig kan arbetet med bredning börja på den andra sidan. Att bredda en sida tar mellan 9-12 månader. Ett körfält är öppet i vardera riktningen. Gång- och cykelvägen är öppen.

Vissa av arbetena kan ske parallellt och arbetena med bron beräknas vara färdiga under 2023.

Frågor och svar om arbetena med Nockebybron

Här kan du läsa frågor och svar om våra arbeten med broarna. Finns inte din fråga med? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Ring på telefon 010-123 04 00 eller maila till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se.

Klicka på länken nedan för att läsa en tidigare nyhet som också innehåller frågor och svar om våra arbeten med broarna.

Broarbetena under hösten (webbsidan öppnas i samma fönster)

Varför påverkas framkomligheten på Nockebybron redan nu?

När vi byter ut brons lager behöver bron stabiliseras. Det gör vi genom att vi centrerar trafiken mitt på bron och därmed stängs ett körfält av redan nu.

Hur länge ska körfältet över Nockebybron vara avstängt?

Framkomligheten på Nockebybron kommer att vara påverkad så länge arbetena pågår med bron. De beräknas vara färdiga år 2023. Initialt stängs ett körfält av för att stabilisera bron när vi byter lager. Under tiden breddningsarbetena pågår, påverkas en sida av bron åt gången. Ett körfält i vardera riktningen är alltid öppet.

Hur ser tidplanen ut för arbetena på Nockebybron?

Arbetet med Nockebybron är indelat i tre huvudsakliga skeden, först lagerbyte under bron, sedan breddning av den vänstra sidan av bron (i riktning mot Kärsön/Ekerö) och till sist breddning av den högra sidan av bron (i riktning mot Kärsön/Ekerö).

Beräknad tidsåtgång för skedena:

  • Lagerbyte cirka 6 månader
  • Breddning ena sidan cirka 9-12 månader.
  • Breddning andra sidan cirka 9-12 månader.

Vad händer med gångvägen på högra/södra sidan av bron? (i riktning mot Stockholm)

Gångvägen stängs av och gångtrafikanter hänvisas till gång- och cykelvägen på brons vänstra sida (i riktning mot Stockholm).

Hur förväntas det indragna körfältet påverka trafiksituationen?

Kärsön och Nockebybron har fram tills nu varit opåverkade av våra arbeten. Under oktober månad stängs ett körfält av i detta område och trafiken i morgonrusningen kommer att påverkas genom att endast ett körfält är öppet mellan Edeby och Nockeby.

Påverkan på framkomligheten förändras i takt med att produktionen går framåt. Exempelvis förbereds den breddade sträckan mellan Lindö tunnel och Tappströmsrondellen för att öppnas upp senare i år.

Det är inte möjligt att bygga om Ekerövägen utan att påverka framkomligheten. Utöver ett indraget körfält längs en stor del av sträckan stoppar vi också trafiken för sprängningsarbeten i Edeby 1-2 gånger per dag och vi smalnar av befintliga körfält.

I mitten av sträckan mellan Nockeby och Tappström är det möjligt att leda om trafiken för att bibehålla tre öppna körfält, men den möjligheten har vi inte i de andra områdena.

Framkomligheten är en viktig fråga för oss. Vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer för att inte påverka framkomligheten mer än nödvändigt. Exempelvis stängs inte körfält av i onödan och vi planerar ordningen på arbetena så att konsekvenserna för framkomligheten ska bli så små som möjligt. Vi gör flera små justeringar som tillsammans får positiva effekter på trafikflödet. Exempelvis trimning av trafikljuset i Kanton och öppnande av svängkörfältet i Tappströmsrondellen i riktning mot Stockholm.