Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nästa skede på Drottningholmsbron och förändring på Kärsön

Nu är lagerbytet genomfört under Drottningholmsbron och vi förbereder nästa steg som är själva brobreddningen. Samtidigt fortskrider arbetet med den nya gång- och cykelvägen och Från och med vecka 43 är ett körfält öppet i vardera riktningen över Kärsön.

I somras startade arbetet med att byta alla de 24 lager under Drottningholmsbron. Nu är arbetet avslutat och bron är därmed rustad för att klara vikten från en breddning. Läs mer om hur arbetet kommer att gå till genom att klicka på nyheterna längst ned.

Förberedande arbeten från och med vecka 43

Nästa steg är att bredda Drottningholmsbron med en meter på vardera sidan för att få plats för ett fjärde körfält. Vecka 45 börjar vi med de arbetena. Det förberedande arbetet startar vecka 43 med att gång- och cykelbanan på bron smalnas av för att skapa ett större arbetsområde för vår entreprenör.

Två meter sågas och bilas bort

Breddningsarbetet startar på brons högra/södra sida i riktning mot Kärsön. Runt arbetsområdet hänger vi upp bullerdämpande mattor. De två första momenten är de som bullrar mest; betongsågning och vattenbilning. Först sågar vi bort ungefär en meter av bron med hjälp av en betongsåg. Sedan vattenbilar vi bort ytterligare en meter av bron.

För att kunna bredda broarna en meter på vardera sidan behöver brons armering förlängas för att också bära den breddade delen. Därför behöver vi ta bort två meter av bron för att till sist gjuta dit tre meter breda sektioner.

Förändring på Kärsön

Nu har arbetena med att bygga den nya gång- och cykelbanan nått fram till Kärsön och för att kunna gräva och anlägga gång- och cykelbanan behöver ett körfält tas i anspråk även denna sträcka. Från och med vecka 43 stängs ett körfält av mellan Drottningholmsbron och Nockebybron och det innebär att ett körfält är öppet i vardera riktningen från och med nu.

Busshållplatsen på Kärsön i riktning mot Stockholm påverkas inte av förändringen.

Bullrande arbeten under Nockebybron startar inom kort

Förberedande arbeten har startat för att byta lager under Nockebybron. Inom kort börjar arbeten med att vattenbila bort de gamla lagren. Läs mer om hur arbetet kommer att gå till genom att klicka på nyheterna nedan.