Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nattarbeten på Kärsön vecka 43

Natt mot torsdag 28 oktober och fredag 29 jobbar vi på Kärsön. Vi utför arbetena nattetid för att påverka framkomligheten så lite som möjligt.

Det är på sträckan mellan Drottningholmsbron till Nockebybron som vi under två nätter den här veckan (vecka 43) kommer utföra flera arbeten. Busshållplatsen på Kärsön i riktning mot Stockholm påverkas inte av våra arbeten.

Förberedande arbeten inför bygget av den nya gång- och cykelvägen

Arbetena är förberedelser inför att vi ska påbörja bygget av den nya gång- och cykelvägen längs sträckan. För att kunna göra det behöver vi använda ett körfält. Vi kommer därför nätterna mot 28 och 29 oktober sätta ut nya betongbarriärer som skydd mot vårt arbetsområde mellan Drottningholmsbron och Nockebybron. Vi kommer även ta bort refuger och linjer och sedan asfaltera och måla nya linjer där refugerna varit.

Körfältet är avstängt tills den nya gång- och cykelvägen är färdigbyggd.

Vi utför arbetena klockan 21.00-06.00 för att påverkar framkomligheten så lite som möjligt. De kan höras för dig som bor och vistas i området.

Gränsvärden för buller

Våra arbeten kan komma att höras och märkas för dig som bor eller vistas i närheten. Tillsammans med vår entreprenör säkerställer vi att arbetena inte överskrider de tillåtna bullernivåerna som gäller för arbete nattetid.