Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbeten som bullrar och påverkar trafiken mellan Tappström och Lindö tunnel

Under de närmsta veckorna kommer vi utföra arbeten som bullrar och påverkar trafiken i området mellan Tappström och Lindö tunnel. De är en del av breddningen av Ekerövägen som ska öka framkomligheten i rusningstrafik.

Den nya gång- och cykelpassagen under Färentunavägen är färdiggjuten. Under vecka 41 kommer vi gjuta så kallade länkplattor som är en övergång mellan Färentunavägen och betongkonstruktionen i passagen. De används för att undvika sättningar.

Efter gjutningen väntar arbeten med tätskikt. Det är det sista steget innan vi kan börja bygga upp nya körfält över gång- och cykelpassagen. Arbetena här påverkar inte dig som trafikant eftersom Färentunavägen redan är omledd i höjd med Tappströmsrondellen. Vi planerar att öppna Färentunavägen för biltrafik över passagen under senhösten.

Vi bygger den nya passagen för att gång- och cykeltrafikanter ska kunna ta sig förbi Färentunavägen på ett säkert och tryggt sätt.

På Färentuna vägen vid den nya gång- och cykelpassagen ska vi gjuta länkplattor. 

Spontningsarbeten även nära Lindö tunnel

När vi breddar Ekerövägen breddar vi också en 30 meter lång sträcka av vägen som går över gång- och cykelpassagen strax söder om Lindö tunnel. Under vecka 41 börjar vi med betonggjutningen på den östra sidan av bron över passagen. När det är klart kan vi gå över till motsatt sida och påbörja det förberedande spontningsarbetet.

Spontningsarbetena hörs för dig som bor och vistas i området.

Vecka 41 gjuter vi ena sidan av bron över gång- och cykelpassagen söder om Lindö tunnel. 

Gränsvärden för buller

Våra arbeten kan komma att höras och märkas för dig som bor eller vistas i närheten. Tillsammans med vår entreprenör säkerställer vi att arbetena inte överskrider de tillåtna bullernivåerna.

Kartan visar var vi utför arbetena. 1, gång- och cykelpassagen under Färentunavägen och 2, bron över gång- och cykelpassagen söder om Lindö tunnel.