Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underjordsarbeten i höjd med Edeby

Vår nya entreprenör har nu varit på plats på Lovö i drygt ett år och maskinerna går varma både under och ovan jord i arbetet med tunneldelarna i E4 Förbifart Stockholm. Arbetena under jord i riktning söderut är nu i höjd med Edeby.

Drygt 8 kilometer tunneldrivning återstår för Lovö innan nästa fas tar vid

Framdriften håller en hög och jämn takt. Arbetena sker via två arbetstunnlar på Lovö, en på norra och en på södra delen av ön. Drygt 8 kilometer ramp- och huvudtunnel samt sidoutrymmen återstår att spränga ut innan all bergsprängning är klar i det här området. När allt sprängningsarbete är färdigt börjar nästa fas då all teknik ska installeras i tunnlarna innan E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik 2030.

 

På vår webbsida kan du ta del av våra framdriftskartor och följa hur arbetet fortskrider både ovan och under jord. Klicka på länken nedan för att komma till sidan.

Såhär långt har vi kommit ( webbsidan öppnas i samma fönster) 

Våra arbeten påverkar dig som bor och vistas i närheten

När vi spränger ovan jord i arbetet med ombyggnaden av Ekerövägen stoppar vi trafiken om arbetena görs närmare än 50 meter från vägen. Sprängningsarbetena ovan jord uppfattas annorlunda än de sprängningar som utförs under jord. Det beror på flera olika faktorer, bland annat är metoderna olika.

Under jord är sprängningarna kraftigare och större. Därför hörs de ungefär som ett utdraget muller eller smattrande och genererar vibrationer som du kan känna av. Beroende på hur djupt ned arbetena sker märks de av mer eller mindre för dig som vistas ovan jord. Arbeten som sker närmre ytan märks av mer än de som sker djupare. Utöver sprängningsarbeten borrar vi i berget. Det gör vi för att täta berget och borra hål för sprängladdningarna. Dessa arbeten genererar så kallade stomljud som är ljud som färdas genom berg och mark.

Här kan du läsa mer om störningar under byggtiden. (Websidan öppnas i samma fönster) 

Såhär arbetar vi under jord

E4 Förbifart Stockholm går i huvudsak genom berg av god kvalitet. Tunneln sprängs ut med traditionell borra-och-spränga-teknik. Innan vi spränger tätas berget alltid genom så kallad förinjektering. Det gör vi för att minska risken för att grundvatten tränger in i tunneln och därigenom minska risken för att grundvattennivån ska påverkas.

Att spränga och bygga en tunnel kallas att driva tunnel, eller tunneldrivning. Tunneln drivs framåt i cykler med sju moment i varje cykel. Genom att upprepa momenten driver vi tunneln framåt, mellan 3-6 meter i veckan per stuff.

Här kan du läsa mer om de olika momenten i tunneldrivningen. (Webbsidan öppnas i samma fönster)  

Blir du störd av våra arbeten?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan komma att påverkas av buller, vibrationer och byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Du kan också anmäla dig till vår automatiska sprängvarningstjänst som förvarnar ca 30 minuter innan sprängning via SMS, uppringning eller e-post.

Ring vår kundärendemottagning på telefon 010-123 04 00 eller maila till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se så hjälper vi dig.