Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den färdiga, breddade delen av Ekerövägen söder om Lindö tunnel.

Fortsatta arbeten mellan Lindö tunnel och Tappström

Nu är asfalteringsarbetena färdiga mellan Lindö tunnel och Tappström och de sista kompletteringarna återstår innan alla fyra körfält kan öppna för trafik. I samma område påbörjar vi snart bullrande arbeten.

Efter tre veckors asfalteringsarbeten nattetid är nu hela vägbanan asfalterad med alla tre lager.  Asfalteringsarbetena nattetid är därmed avslutade. 

Linjemålning vecka 44 och 45

Så snart vädret tillåter börjar vi med nästa moment som är att måla linjer och stödremsor på vägen. Vi ska också montera skyltar längs den asfalterade sträckan. De här arbetena gör vi i huvudsak dagtid men vi kan också behöva arbeta nätter vecka 44 och 45. 

Följ skyltningen, passera med försiktighet och var extra uppmärksam i detta område då vi arbetar nära trafiken. 

Bullrande arbeten i samma område

Innan sommaren började vi bredda en 30 meter lång sträcka av Ekerövägen som går över en gång- och cykelpassage strax söder om Lindö tunnel. Arbetena är färdiga på ena sidan (se bilden längst upp) och i november börjar vi att arbeta på den andra sidan Ekerövägen för att bredda även den delen. Arbetena beräknas vara färdiga under våren.

Den röda pilen visar arbetsområdet strax söder om Lindö tunnel.  

Arbetena består av flera olika moment och några av dem bullrar och kan höras för dig som bor och vistas i närheten. För att kunna bredda vägen behöver ett körfält stängas av genom detta område.

Först schaktar vi bort grus och jord för att kunna borra ned en stålmur, en så kallad spont. Sedan river vi en cirka två meter bred och 30 meter lång remsa av vägens norra sida. När vi river så vattenbilar vi bort betongen. Arbetena låter högt för dig som bor och vistas i närheten. Sedan gjuter vi ny betong och monterar den breddade delen av vägen. Till sist monterar vi nya räcken och asfalterar den breddade vägen. 

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, och bullernivåerna mäts regelbundet för att kontrollera att de inte överskrids. Du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller maila till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se.