Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Du som går och cyklar behöver korsa över vägen i Kanton

Inom kort förändrar vi gång- och cykelvägen längs Ekerövägen. Förändringen innebär att du som går eller cyklar behöver korsa Ekerövägen vid den signalreglerade korsningen i Kanton.

Ny gång- och cykelväg från Lindö tunnel till Kanton

Strax norr om Lindö tunnel ska vi bygga en väg som ansluter Ekerövägen i riktning mot Ekerö till det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel. 

Inom kort kommer du som går och cyklar inte längre att kunna passera under Ekerövägen på den befintliga gång- och cykelvägen. Därför har vi byggt en ny gång- och cykelväg på höger sida av vägen, (i riktning mot Stockholm/Bromma) från Lindö tunnel hela vägen fram till Kanton. Som gående och cyklist behöver du sedan korsa Ekerövägen vid trafikljusen i Kanton och kan sedan fortsätta på Ekerövägens vänstra sida (i riktning mot Stockholm/Bromma). Den här lösningen kommer att gälla tills vidare.

Lösningen nödvändig för att kunna arbeta vidare

Den här lösningen är en konsekvens av att de olika delarna av vägbygget har startats upp vid olika tillfällen. Vi har utvärderat flera olika lösningar för att undvika att gång- och cykelvägen korsar Ekerövägen men vi har kommit fram till att detta är den säkraste lösningen för dig som går eller cyklar. Genom att flytta över gång- och cykelbanan till andra sidan Ekerövägen kan vi jobba vidare med breddningen.

Ny gång- och cykelväg är en del av ombyggnaden

I arbetet med att bygga om Ekerövägen passar vi också på att bygga en ny gång- och cykelväg på höger sida om Ekerövägen (i riktning mot Stockholm/Bromma). Det innebär att efter Lindö tunnel går och cyklar du på höger sida ända fram till Brommaplan. Lösningen innebär att yta frigörs på andra sidan Ekerövägen där gång- och cykelvägen går idag, så att det finns plats för den fjärde filen till kollektivtrafiken.

Illustration över ny sträckning av gång- och cykelvägen. Blå linje: Ny sträckning av gång- och cykelväg inom en snar framtid. Röd linje: Ekerövägen. Gul, streckad linje: framtida sträckningen av tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.  

Frågor och svar:

Varför gör ni en lösning där fotgängare och cyklister behöver korsa Ekerövägen? Den tillfälliga lösningen är nödvändig för att arbetena ska kunna fortsätta norr om Lindö tunnel. Det är också den säkraste lösningen för fotgängare och cyklister.

Varför kan gång- och cykelvägen inte passera under vägen norr om Lindö tunnel som förut? Ekerövägen kommer att dela sig strax innan Lindö tunnel, trafiken mot Ekerö åker in i det nya tunnelröret och trafiken från Ekerö åker i den befintliga Lindö tunnel. För att kunna bygga den nya vägen som ska leda in i det nya tunnelröret behöver vi stänga av passagen under Ekerövägen.

Hur länge kommer man att behöva korsa vägen i Kanton? Den här lösningen gäller tills vidare.