Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågående arbeten i Tappströmsområdet

Just nu pågår många arbeten i Tappströmsområdet. Bygget av den nya Tappströmsbron går framåt och flera andra arbeten syns, hörs och märks för dig som bor eller vistas i området.

Den nya Tappströmsbron

Arbetet med den nya Tappströmsbron går framåt och från den befintliga bron kan man se de första bropelarna som tillsammans kommer att utgöra ett av de sju brostöden. Pelarna gjuts i en så kallad spontlåda för att hålla undan vattnet från gjutningsprocessen. (se bild längst upp på sidan)

Just nu pågår flera arbetsmoment, vi gjuter brobalk (den del som brolagren kommer att sitta på för att hålla upp själva brobanan), borrar, pålar och spontar.

På norra sidan av Tappströmskanalen (Lindösidan) arbetar vi med det landfäste som ska ansluta bron till den framtida cirkulationsplatsen.

Den nya bron beräknas vara färdig under år 2022 och så snart den öppnar för trafik kommer den nuvarande bron att nedmonteras.

Förändringar kring Tappströmsrondellen

Vi har genomfört en mindre förändring av körfältet i Tappströmsrondellen mot Färingsö så att trafiken svänger av några meter tidigare än förut. Härnäst kommer körfältet i motsatt riktning att flyttas på samma sätt. På så vis kan vi frigöra yta för att kunna bygga den nya cirkulationsplatsen som beräknas vara helt färdig under 2023.

Strax efter rondellen är ett körfält avstängt i riktning mot Stockholm/Bromma. Avstängningen är ett hundratal meter lång och inom kort ska vi börja slå ner fundamenten till de bullerskärmar som ska monteras längs vägen.

Kollektivtrafikkörfält återinförs i början av 2022

Nu när fyra körfält har öppnats mellan Tappströmsrondellen till strax innan Lindö tunnel kommer kollektivtrafikkörfältet att återinföras längs den här sträckan. Det innebär att ett körfält i vardera riktningen är reserverat för kollektivtrafik vissa tider. För sträckan i riktning mot Stockholm/Bromma innebär detta att körfältet är reserverat vardagar mellan klockan 06-09 och för sträckan i riktning mot Ekerö innebär detta att körfältet är reserverat för kollektivtrafik vardagar mellan klockan 15-18.

Syftet med kollektivtrafikkörfältet är att underlätta för kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt så att det kollektiva resandet går smidigare och fler resenärer kan välja det färdmedlet.

Stör vi dig?

Våra arbeten bullrar i perioder och vi arbetar tillsammans med våra entreprenörer för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller maila till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se.