Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbete i tunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion av utrymningsvägar och undsättningsmöjligheter

Arbetsmiljöverket har vid en inspektion av tunnlarna i Lunda och Johannelund sett brister när det gäller utrymningsvägar och andra undsättningsmöjligheter för dem som arbetar i tunnlarna.

Nu arbetar vi tillsammans med entreprenören för att åtgärda de påtalade bristerna. Ett villkor i Arbetsmiljöverkets inspektionsbeslut är att åtgärderna ska vara på plats senast den 30 september, annars måste arbetet stoppas fram till dess att åtgärderna är genomförda.

- Vi ser så klart allvarligt på det här och jag kan konstatera att vi behöver arbeta mer skyndsamt med Arbetsmiljöverkets synpunkter på utrymningsvägar vid brand, säger Johan Brantmark, projektchef för E4 Förbifart Stockholm. De påtalade bristerna håller på att åtgärdas.

Tidigare under sommaren har Trafikverket fått synpunkter från Arbetsmiljöverket på bland annat utrymningsvägar och räddningskammare samt andra frågor som i första hand riktar in sig på brand eller olycka i tunnel. Sedan dess pågår ett arbete för att säkerställa att dessa synpunkter omhändertas i alla entreprenader. 

Vi kommer löpande uppdatera informationen på bland annat webben om hur arbetet fortskrider.

Faktaruta

Trafikverket är ansvariga för att kontrollera att entreprenörerna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Det gör vi främst genom arbetsplatskontroller och skyddsronder. Förutom detta, begär vi även in dokumentation och har genomgång av eventuella olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten.

Vi genomför regelbundna besök där vi kontrollerar att entreprenören uppfyller sina åtaganden. Vi begär in dokumentation och har genomgång av olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten.