Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar vårt arbetsområde i Vinsta

Bergslagsvägen kommer att flyttas tillfälligt från sitt nuvarande läge ett antal meter till höger.

Vi leder om Bergslagsvägen och stänger gamla infarten till Coop

Mellan september och årsskiftet kommer vi att tillfälligt leda om Bergslagsvägen för att komma åt att utföra markarbeten. Det innebär att infarten till Coop från Bergslagsvägen kommer att stängas, för gott.

Se kartan för ny väg till Coop och andra butiker.

Bullrande arbeten

Under hösten kommer vi också att utföra bullrande arbeten på flera ställen. Till exempel kommer vi att sponta framför Coop. Det arbetet är planerat att starta andra veckan i september och  cirka fyra veckor framåt.

Senare under hösten kommer vi att slå ner pålar vid Viltorpsbacken, ett arbete som kommer att pågå under cirka två månader. Båda dessa arbeten låter mycket och kommer att vara störande.

Blir du störd av våra arbeten?
Vi hörs och vi störs när vi bygger, till exempel genom buller och vibrationer.
Här kan du göra en anmälan!

Klicka här för att förstora kartan