Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer när sprängningsarbetet är klart?

Nu har vi sprängt ut en stor del av E4 Förbifart Stockholms bergtunnlar och på flera ställen längs sträckan har vi påbörjat nästa steg i arbetet under mark för att bygga en trygg och säker tunnel.

Vad händer när sprängningsarbetet är klart?

E4 Förbifart Stockholm består av 21 kilometer tunnlar, två parallella tunnelrör, ramper och tvärtunnlar totalt drygt 5,5 mil tunnlar. På flera ställen börjar sprängningsarbetena bli klara och nästa steg tar vid. Se filmen om vad vi arbetar med när sprängningsarbetet är klart - Länk till Youtube.

Några av de arbetsmoment som utförs efter att vi har sprängt klart:

  • Berget behöver först tätas och förstärkas därefter startar arbetet med att klä in och förbereda för de installationer som skapar den tunnelmiljö som trafikanten sedan kommer att se och färdas i.
  • Tunnelmiljön kräver omfattande tekniska system för ex. el, tele- och styrteknik, ventilation samt vatten och avlopp. I marken bredvid och under vägbanan gräver vi ner rör för kablar och VA system.
  • För att styra och sköta den tekniska utrustningen bygger man flera mindre eldriftsutrymmen längs sträckan, dess utformas som hus inne i tunnlarna och kommer i framtiden att ses som parkeringsfickor för underhåll och reparatörsfordon och en dörr in i berget.
  • I taket gjuts fundament för upphängning av vägvisningsskyltar, trafikövervakande kameror, sprinkler och ventilationsutrustning.
  • För att ytterligare förstärka tätskiktet och säkerställa att inget vatten läcker in på vägbanan kläs hela tunneln med en tjock duk. Duken är gjord av PVC och hänger i bultar en bit från taket. För att duken ska vara tät svetsas alla skarvar noga.
  • När duken är på plats sätter man upp de prefabricerade tunnelväggarna och i dessa, var hundrade meter, monteras de gröna portaler som markerar och inrymmer utrymningsvägarna.

 

Tunnelsprängningarna under området Kälvesta, Vinsta och Barkarby avslutas

Längs E4 Förbifart Stockholms sträckning i området mellan Vinsta och Hjulsta händer det
mycket just nu. Några av våra arbeten har kommit in i nästa fas där moment med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats. Ett av de arbeten som avslutas helt i början av sommaren är tunnelsprängningarna under Kälvesta, Vinsta och Barkarby.

Öppnar för trafik 2030

När vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer. Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik, det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.