Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggskylt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar arbetet med Trafikplats Vinsta

Den här veckan kommer Trafikverkets projekt E4 Förbifart Stockholm påbörja sina arbeten med trafikplats Vinsta.

Vi börjar med att gräva fram berget vid Skattegårdsvägen där nedfarterna till tunnlarna ska vara. Under grävningsarbetet kommer inte trafiken att påverkas eftersom det sker i ett inhägnat område. I månadsskiftet mars/april börjar vi spränga berget för nedfarterna. Vi har tidigare genomfört besiktningar på hus i närheten och har vibrationsmätare uppsatta. Det går bra att anmäla sig till vår sprängvarningstjänst på webben, https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Miljo/nar-vi-bygger/Buller-och-vibrationer/.

I slutet på februari börjar vi med tester av att förstärka leran i marken vid Bergslagsvägen, vilket innebär att gång- och cykeltrafik kommer att ledas om från östra till västra sidan en kortare period. I slutet på mars startar arbetet med förstärkning av marken i samma område och då leder vi om gång- och cykeltrafiken under några månader.

Norra delen av Bergslagsvägen och Viltorpsbacken kommer bli berörd av våra arbeten i vår då vi flyttar fjärrvärme från västra till östra sidan. Vi flyttar fjärrvärmen för att få plats att flytta en vattenledning som ligger i vägen för rampen som ska byggas vid Skattegårdsvägen. Vi behöver ta bort delar av bullervallen som ligger på östra sidan av Bergslagsvägen och ta bort en del träd.