Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi förstärker marken inför bygget av den nya Bergslagsvägen

Nu börjar markförstärkningen för nya Bergslagsvägen, för gång- och cykelvägarna och den blivande bullervallen. Arbetet kommer pågå mellan vecka 10 och vecka 17 och det finns risk för bullerstörningar.

Markförstärkningen genomförs för att skapa en stabil grund den nya vägen och bullervallen. Förstärkningsmetoden innebär att man blandar in cement i jorden som får hårdna.

Det innebär att en installationsrigg skruvar ner ett blandningsverktyg till fast jordlager alternativt berg och blandar in cement. Cementen som är torr härdar därefter inom ett par dagar och vi får en mycket stabil grund.

Områdena vi förstärker i detta skede skapar en grund för en ny bullervall och ny Bergslagsväg. Arbetet kommer pågå vecka 10 till vecka 17, vardagar mellan klockan 07-22. Bullerdämpande åtgärder med barriärer kommer användas och bullermätningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa att vi håller våra bullerkrav och har en bra miljö för boende.