Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

För att kunna bygga en ny gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen, nya gång- och cykelbroar, ny bullervall och helt ny cirkulationsplats på Bergslagsvägen, behöver vi lägga om ledningar och förstärka marken.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inom kort startar flera arbeten i Vinsta som kommer att påverka närboende och trafiken i området

För att kunna bygga en ny gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen, nya gång- och cykelbroar, ny bullervall och helt ny cirkulationsplats på Bergslagsvägen, behöver vi lägga om ledningar och förstärka marken.

Det här händer i Vinsta:

Trafikomläggning

Skattegårdsvägen väster om Bergslagsvägen stängs av för biltrafik och gång- och cykeltrafik. Trafiken hänvisas till Lövstavägen. För mer information om hur vi leder om vägarna se kartan och följ skyltningen.

Bullrande arbete

Arbeten med spont- och pålning startar i Vinsta. Bland annat ska vi sponta för att lägga om ledningar och för den nya gång- och cykelpassagen under Bergslagsvägen vid Coop. Dessa arbeten kommer bullra och låta högt, men vi gör allt vi kan för att minska störningarna.

Sprängningsarbete

Intill korsningen vid Skattegårdsvägen/Bergslagsvägen har vi börjat spränga ut de sista 10 metrarna av ramptunnlarna som ska ansluta till huvudtunneln under jord. När vi spränger i början av en tunnel sprids ljud och tryckvåg mycket längre än när vi kommit ner en bit i tunnlarna. Sprängningarna kommer att höras och kännas men det är inte farligt.

Anmäl dig gärna till vår Sprängvarningstjänst om du känner att du vill bli förvarnad innan vi spränger!

Karta avstängningar Vinsta Maj 200519.jpg

Klicka här för större karta över arbetet i Vinsta.

Arbetet framåt

Till hösten börjar den första etappen av den tillfälliga omläggningen av  Bergslagsvägen. Vi återkommer med mer information längre fram.

Illustration över hur det kan se ut när vi byggt färdigt i Vinsta

För att kunna bygga en ny gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen, nya gång- och cykelbroar, ny bullervall och helt ny cirkulationsplats på Bergslagsvägen, behöver vi lägga om ledningar och förstärka marken.

För att kunna bygga en ny gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen, nya gång- och cykelbroar, ny bullervall och helt ny cirkulationsplats på Bergslagsvägen, behöver vi lägga om ledningar och förstärka marken.