Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens arbeten i Vinsta

Det kommer att byggas för fullt i Vinsta, också under sommaren. Även en del bullrande arbeten som pålning och spontning kommer att göras på flera ställen i Vinstaområdet.

Trafikplats Vinsta

1. Arbeten med spont- och pålning startar på flera ställen utmed Bergslagsvägen
Bland annat ska vi sponta för att lägga om ledningar och för att kunna bygga den nya gång- och cykelpassagen under Bergslagsvägen vid Coop samt inför bygget av de två nya gång- och cykelbroarna över Skattegårdsvägen österut respektive över Bergslagsvägen.  Arbetet kommer att bullra.

Produktionen kommer att variera i omfattning under sommaren. Det spontningsarbetet som har bullrat mest avslutades under v.25.

Under v. 25-28 kommer vi att sätta stag och gjuta pelare under mark, så kallad jetgrouting. Dessa arbeten låter också, men inte lika mycket.

Spontarbetslaget har semester v. 29-31, så då utförs inga spontningsarbeten. Men i början av augusti kommer arbetena gå upp i full produktion igen.

2. Övergångsstället flyttas


3. Omledningsväg från gång- och cykelbro

Omledningsväg från gång- och cykelbron ner till Viltorpsbacken öppnades under vecka 24.

Tunnelarbeten


4. Sprängningar i tunneln fortsätter

Arbete med sprängningar i tunneln fortsätter under området Kälvesta. Planen är att vara klara till hösten.

5. Utsprängningar av ventilationsschakt
Utsprängningar av ventilationsschakt i området kring Vinsta fortsätter under sommaren. 

6. Tunnlarna som ska gå under Grimstaskogen
I sommar påbörjas utsprängning av tunnlarna som ska gå under Grimstaskogen och Mälaren mot Lovön.

Under v. 29-31 ligger våra sprängningsarbeten nere och vi utför bara icke bullrande underhållsarbeten.