Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över rondellen i korsningen Bergslagsvägen i området Vinsta. I mitten av rondellen växer tre träd som på bilden är gröna. I rondellen ligger även material som används vid bygget.  Till höger i bild ses vita flerfamiljshus med rött tak.

Trafikverkets arbeten nära dig

Längs E4 Förbifart Stockholms sträckning i området mellan Hässelby och Häggvik händer det mycket just nu.

Några av våra tunnelarbeten har kommit in i nästa fas där moment med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats. Ett av de arbeten som avslutats under sommaren är tunnelsprängningarna i Akalla.

Vy över Skattegårdsvägen i Vinsta och tunnlarna till och från E4 Förbifart Stockholm. Byggnadsställningar står uppställda i vardera tunnelöppning. På vägarna mot tunnlarna ligger byggnadsmaterial som används vid tunnelbygget.

Byggarbeten i Vinsta fortsätter under hösten

I Vinsta fortsätter arbeten med att gjuta betongtunnlarna, gång- och cykelbroarna och gång- och cykelpassage under Bergslagsvägen. I slutet av oktober startar bygget av ett magasin för dagvattenhantering. Vi ska bland annat vibrera ner spont, ett arbete som kan vara störande. Enstaka sprängningar kan förekomma i samband med arbeten med ledningar. Läs gärna mer om våra arbeten i Vinsta här!

Bullerskärmar på bron i Hjulsta. Bullerskärmarna är av plexiglas i en grönaktig färg.Bullerskärmar på plats i Hjulsta.

Byggarbeten i Hjulsta

I trafikplats Hjulsta håller vi på att avsluta arbetet med betongtunnlarna. På huvudbroarna är räcken och bullerskyddskärmar nu på plats. Längre fram i höst kommer vi att påbörja arbeten med anslutningarna till Hjulstarondellen.

I norra trafikplats Hjulsta är vi klara med bygget av betongtunnlar och tråg. Här på bilden visas öppningen på en av betongtunnlarna.

I norra trafikplats Hjulsta är vi klara med bygget av betongtunnlar och tråg. Återställningsarbetena ovanpå tunnlarna har påbörjats och under hösten kommer den jord vi schaktade bort att läggas tillbaka. Till våren kommer vi att börja plantera träd och buskar för att återställa vegetationen.

Bilden visar hur det ser ut inne i betongtunneln. Tunneln är rå, det vill säga ingen inredning är klar inne i tunneln. Bara råa betongväggar och tak.

Person som cyklar på en asfalterad cykelväg. Cykeln är svart och har en kort både bak och fram. Personen som cyklar har svart hjälm och en cerisrosa jacka, jeans och vita skor. Intill cykelvägen är det skog.

Hellre en säker omväg än en farlig genväg när gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga är stängd i cirka 6-7 veckor under oktober/november

Vi vill att du kommer fram säkert och tryggt. Därför stänger vi av gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga när vi behöver göra ytterligare arbete längs med cykelvägen som går genom vårt arbetsområde. 

Med start måndagen den 11 oktober och cirka sju veckor framåt stänger vi av för att lägga en stenbeläggning, en så kallad glacis, på slänterna ner mot gång- och cykelvägen.

Arbetet görs delvis för hand när stenarna ska läggas på plats och passas ihop. När vi öppnar igen, om sju veckor, har vi ett sammanhängande och upprustat cykelstråk från Kallhäll till Spånga. Tack för ert tålamod! Läs gärna mer om avstäningningen här.

Salamandrarna får nya områden i Hansta Hage som också får nya stigar och bänkar 

Bild som visar en skylt i Hansta naturskyddsområde. Intill skylten är det gröna buskar och bakom syns grönt och gult gräs. I bakgrunden syns flerfamiljshus.

Trafikverket börjar bygga Hansta Hage i september Hansta Hage ska utvecklas till en landskapspark där natur, kultur och rekreation samspelar. Arbetena kommer innebära lite mer trafik i området kring Hansta. Infarten till arbetsområdet sker från Hägerstalundsvägen. 

Det kommer förekomma visst arbete som bullrar, men arbete sker endast mellan klockan 7 och 18 på vardagar. Läs mer om vad som händer i Hansta här!

Knistaporten i Häggvik öppen för trafik igen

Bilden visar Knistaporten som är en väg mellan Häggvik och Akalla. På bilden visas betongtunnlarna som går under E4:an. Gång- och cykelvägen är nu avskild från bilvägen, som nu är dubbelriktad.

Nu är Knistaporten öppen för alla som går, cyklar och kör bil. Knistavägen har varit helt och delvis avstängd sedan i november 2020 för ombyggnad. Den gamla Knistaporten var för smal för den nya breddade E4 Förbifart Stockholm och för låg för att tillåta fri höjd på Knistavägen. En ny bro har byggts, vägen har sänkts och breddats. Gång- och cykelvägen är nu avskild från bilvägen, som nu är dubbelriktad.

Tack för återkopplingen från en nöjd cyklist som skriver till Trafikverket:
”Det blev ju jättebra i tunneln under E4. Gång- och cykelbanan har höjts upp och skiljts av bra från övrig trafik.”

Bilden visar Knistaporten som är en väg mellan Häggvik och Akalla. På bilden visas betongtunnlarna som går under E4:an. Gång- och cykelvägen är nu avskild från bilvägen, som nu är dubbelriktad.

Sprängningsarbete påverkar trafiken för de som passerar Häggvik i vecka 43

Under vecka 43 spränger vi i det stora arbetsområde som ligger väster om E4:an, nära södergående körbana. 

Planera din resa om du ska passera Häggvik, vi stoppar trafiken för sprängningsarbeten:

  • torsdag 28/10 klockan 10.00 och klockan 14.00
  • fredag 29/10 klockan 10.00

Trafiken på E4 stoppas i båda riktningarna, som längst i 10 minuter