Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När vi bygger

Projekt E4 Förbifart Stockholm arbetar för en bra arbetsmiljö genom att skapa ett gemensamt förhållningssätt och ett proaktivt arbetssätt tillsammans med våra entreprenörer och byggbranschen.

Våra arbetssätt

Startpaket

Det är viktigt med en bra start när en ny entreprenad startas upp. Därför genomför vi en serie aktiviteter vid varje uppstart av en entreprenad.

 • När en ny entreprenad startar besöker vi ett pågående projekt som entreprenören arbetar med för att se hur arbetsmiljöarbetet fungerar.
 • Entreprenören gör en självskattning av sitt miljöarbete i syfte att identifiera styrkor och förbättringsområden.
 • Vi arrangerar ett gemensamt arbetsmiljöseminarium med entreprenören.
 • Vi startar direkt ett ett aktivt uppföljningsarbete.

På plats

 • Vår byggledning och våra arbetsmiljöspecialister är närvarande i entreprenaderna, vi påpekar om vi ser fel och brister, och efterfrågar åtgärdsplaner.
 • Vi genomför regelbundna besök i form av arbetsplatskontroller och deltar i entreprenörens skyddsronder, där vi kontrollerar att entreprenören följer sina åtaganden när det gäller exempelvis skyddsutrustning och fordon.

Uppföljning

 • Vi begär in dokumentation och har genomgångar av olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten. Vi kontrollerar även arbetsberedningar för olika typer av arbeten med riskfyllda moment innan de får påbörjas.
 • Vi har återkommande leverantörsuppföljningar för att vara säkra på att entreprenörens arbetssätt gynnar en god arbetsmiljö. Vi följer upp den kravställning som finns, vi intervjuar olika funktioner i deras organisation. Sedan drar vi slutsatser kring hur det fungerar och visar var vi inte tycker att det fungerar.

Strålkastare på arbetsmiljö

 • Trafikverket delar ut ett arbetsmiljöpris varje år till en entreprenör som gjort en bra insats för arbetsmiljön. Entreprenörerna får själva nominera exempel på gott arbetsmiljöarbete, till exempel en teknisk lösning eller visst arbetssätt. Entreprenörerna utser en vinnare genom röstning som får ett pris får personalvårdande aktiviteter.
 • Stand down genomförs varje år av Trafikverket. Då lägger vi ner alla arbeten under 15 minuter för att uppmärksamma vikten av ett bra arbetsmiljöarbete i hela landet.
 • Vi genomför återkommande seminarier om olika ämnen som berör arbetsmiljön.

Samarbeten för ett proaktivt arbetssätt

 • Tillsammans med 12 andra aktörer har Trafikverket skapat förening Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Föreningen driver frågan Håll nollan - Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.
 • Vi samarbetar bland annat med Svenska Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser, SBSV, till exempel kring arbete på väg.

Vi för dialog med fackliga skyddsombud och Arbetsmiljöverket för att utveckla och belysa vikten av arbetsmiljöarbetet.