Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När vi planerar

Projekt E4 Förbifart Stockholm har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla parter i alla skeden av projektet ska kunna ta sitt ansvar för en bra arbetsmiljö.

Planering

I planeringsskedet påbörjas arbetet med att skapa goda förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om att ta fram underlag och övergripande planera för behov av arbetsplatsytor som behövs för etablering och logistikstrategier. Vidare kan det finnas behov av att genomföra fördjupade studier om det finns kunskapsbrister.

Projektering - planera och utreda

I projekteringsskedet fortsätter riskhanteringsarbetet inom byggarbetsmiljö.Projektet följer upp att projektörerna och BAS-P har ett organiserat arbetsmiljöarbete, kompetens och avsatt tid för uppgiften samt ett sätt att arbeta som är tillfredsställande. Vidare utför projektet övergripande granskning av den dokumenterade riskhanteringen, arbetsmiljöplan och tillhörande dokumentation.

Upphandling

Vi arbetar för en bra arbetsmiljö genom att skapa förutsättningar i upphandlingarna så att entreprenören kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Detta gör vi genom att ha tydliga krav i de rutiner och lagar kring arbetsmiljö som vi grundar upphandlingarna på. Exempel på detta är kravet att våra entreprenörer ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enligt med OHSAS 18001 – en serie standarder som ligger till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö – eller motsvarande. Alla medarbetare i projektet ges dessutom en grundläggande introduktionsutbildning i arbetsmiljö.