Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

BIM-modell, IKEA E20, norrgående

Tre frågor till BIM-specialisten Mikael Anneling

Vad är det roligaste med BIM?

Att kunna uppleva anläggningens utbredning, design, tekniska lösningar och funktioner i en virtuell modell är som att kliva in i framtiden. Vi har möjlighet att analysera, simulera och testa den digitala anläggningen för att säkerställa funktion och kvalitet. När spaden sätts i marken har vi den information som vi behöver för att bygga anläggningen effektivt och säkert.

Hur använder du BIM på dagarna i arbetet?

Som BIM-specialist är jag ansvarig för att utveckla och ajourhålla samordningsmodellen. Jag arbetar nära byggledningen för att få deras önskemål om vilken typ av information modellen ska innehålla. Sedan försöker jag hitta en teknisk lösning för att göra det möjligt. Jag arbetar även mycket med utbildningar inom BIM och berörda programvaror. Dessa utbildningar är viktiga eftersom BIM och det modellbaserade arbetssättet är nytt för många av våra projektmedlemmar.

Om du fick förflytta dig 20 år fram i tiden, hur tror du BIM har utvecklats?

Jag tror att vi kommer se automatiseringar av Mikael Annelingtraditionella och rutinmässiga arbetsuppgifter. AI (artificiell intelligens) kommer att bli en integrerad del i BIM. Det innebär att vi säger till datorerna vad vi vill ha genom att mata in regler, projektkrav och byggstandarder direkt i programvarorna. Dessa kan då automatiskt identifiera typ av objekt, dess funktioner och ställda krav. Datorn hittar och löser kollisioner i modellerna, säkerställer att krav uppfylls och optimerar anläggningens utformning. Jag tror även att vi kommer arbeta mer med algoritmisk modellering för att skapa intuitiva parametriska designlösningar där man enkelt och effektivt kan göra ändringar i BIM-modellens utformning.                                                                     

Vi kommer se mer av maskinstyrning, 3D-utskrifter av allt ifrån konstruktioner till vägar samt CNC-fabricering – tillsammans med effektivt användande av självkörande fordon, maskiner och drönare som kommunicerar med varandra och känner av varandras närhet med hjälp av teknik som IOT (Internet Of Things).

Augmented Reality (Pokemon go!) och Virtual Reality (VR-glasögon) kommer att vara integrerade i en och samma mobillösning – ett par smidiga glasögon där vi kan granska den digitala anläggningen och ha tillgång till all relevant information när vi är ute i fält. Mycket kommer att handla om att utföra jobbet effektivare, säkrare och med bättre resultat. Vi har en väldigt spännande tid framför oss.