Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FSE901 – Tele-, styr- och övervakningssystem

Illustration med vägtunnel i genomskärgning där man ser kamerans placering och en liten illustration av trafikcentralen med skärmar som visar bilderna från kameran.

Styr- och övervakningssystem

Här ingår anläggningsövergripande styr- och övervakningssystem, ASÖ, som styr säkerhetsfunktionerna och även används vid drift och underhåll.

ASÖ styr- och övervakar samtliga tekniska system i anläggningen, även system som levereras i de andra entreprenaderna FSE902, FSE903, FSE904 och FSE905.

ASÖ överför i realtid anläggningens status till trafikledningscentralen. Därifrån kan ett överordnat trafikledningssystem beordra anläggningens tekniska system att inta fördefinierade funktionslägen via ASÖ.

ASÖ byggs för att uppnå en hög tillgänglighet med redundans för säkerhetsfunktioner. Styrfunktioner som är gemensamma för flera driftområden realiseras av styrenheter som är fysiskt åtskilda och placeras i vardera änden av anläggningen.

Anläggningen är indelad i driftområden. Inom varje driftområde är ASÖ autonomt och hanterar all styrning och övervakning. Varje driftområde är elektriskt kopplat till ett eldriftutrymme. Där placeras centralenheter för de tekniska systemen. Systemets uppbyggnad följer koncept som tillämpats i tunnlar i Norra och Södra länken. Lösningen bygger på autonoma styrenheter med redundans för operatörsgränssnitt och tunnelövergripande säkerhetsfunktioner, som bland annat belysning, säker utrymning och tunnelventilation.

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformen LCP (Local Communication Platform), är Ethernetbaserad och hanterar all kommunikation mellan anläggningens olika delar. Fiber för kommunikationsnätet förläggs i en ingjuten brandsäker kanalisation som löper i en ledningskulvert längs med tunnlarna. Den tekniska lösningen för LCP förväntas vara styrd, då plattformen är en integrerad del av Trafikverkets centrala kommunikationsplattform.

Kameraövervakning

Kameraövervakningen ger trafikledningscentralen en heltäckande bild av vägområdet. Systemet inkluderar funktioner inspelning och lagring av video. Den tekniska lösningen förväntas vara styrd då anläggningen utgör en enhet i Trafikverkets centrala kamerasystem.

Radio och mobiltelefonnät

System för att upprätthålla kommunikation via radio och mobiltelefon i tunnlarna installeras. Radiosystemet säkerställer tillgången till fungerande mobiltelefoni, säkerställer blåljusmyndigheters kommunikationsmöjligheter och återutsänder publik radio.

PA-system

PA-systemet gör det möjligt att ropa ut information till personer som befinner sig i de räddningsrum som finns i vissa utrymningsvägar.

Telefoni

Hjälptelefoner finns i utrymningsväg närmast mynning. Den tekniska lösningen förväntas vara styrd då anläggningen är ansluten till Trafikverkets centrala telefonilösning.

Branddetektering

Branddetektering för både trafikutrymmet och för övriga utrymmen ingår i entreprenaden.

Passerkontroll

I entreprenaden ingår passerkontrollsystem för reglering av passage till utrymmen som inte är publika. Den tekniska lösningen förväntas vara styrd då anläggningen är ansluten till Trafikverkets centrala passagekontrollsystem.

Incidentdetektering

Heltäckande incidentdetekteringssystem, SDS, för detektering av till exempel stillastående fordon och tappad last ingår i entreprenaden. De tekniska lösningarna baseras på radarteknik.