Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FSE902 Elförsörjning, belysning och VVS

Elkraft och elsystem

Den 16 kilometer långa tunneln mellan Kungens kurva och Hjulsta kommer att få sin elkraftförsörjning från två yttre nät via mottagningsstationer. Mottagningsstationerna placeras i norra och i södra delen av tunneln.

Inkommande elkraft för denna del är 33kV. Högspänningsnätet är ringformat med två separata slingor, omkoppling av elförsörjningen kan göras via trafikledningscentralen. Vid problem eller fel i distributionsnätet ska en station kunna försörja hela trafikleden. Den kortare tunneln på ca 2 km mellan Hjulsta och Akalla försörjs från ett tredje yttre nät med inkommande elkraft som för denna del är 12kV. Delen försörjs från 1 mottagningspunkt i dess södra del med två separata inmatningar och följaktligen två redundanta slingor. I eldriftutrymmena placeras ställverk och transformatorer för 33/0,4 kV eller 12/0,4kV. I vissa eldriftutrymmen placeras även transformatorer för 33/0,69 kV eller 12/0,69 kV och ställverk för motordrift av fläktar och pumpar. I entreprenaden ingår elsystem fram till den utrustning som levereras i andra entreprenader. Kablaget förläggs i en ingjuten brandsäker kanalisation som löper längs med tunnlarna i en ledningskulvert.

UPS

Utrustning för avbrottsfri kraft, UPS, installeras i eldriftutrymmen och vid teknikplatser. Batterikraft ska kunna driva säkerhetsfunktionerna under minst en timme.

Belysning

Belysning installeras i trafikutrymmen, exempelvis vägbelysning, infartsbelysning, utrymningsbelysning, arkitektonisk belysning, skyltbelysning samt utrymningsskyltar med belysning.

Allmän kraft och belysning

Allmän kraft och belysning i teknikutrymmen, ledningskulvert, VA-station och fläktstationer ingår i entreprenaden.

Allmän ventilation och kyla

Samtliga VVS-funktioner så som allmänventilation och kyla för alla teknikutrymmen i hela anläggningen. Särskilda renhetskrav ställs på allmänventilationen för eldriftutrymmen. Vid behov kommer vatten för kylfunktioner finnas tillgängligt i fläktstationer och eldriftutrymmen.