Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

FSE905 VA och fast släcksystem

Vattenhantering i tunnel översikt.

VA-system

I entreprenaden ingår utrustning som pumpar, ventiler, givare för VA-systemet, inklusive styr- och övervakningsutrustning för 11 pumpstationer och 1 VA-station i Kungens kurva, 1 VA-station i Akallatunneln samt 1 VA-magasin på Lovö.

VA-station

Rörledningar utanför pumpstationerna samt uppförande av VA-stationsbyggnader ingår i annan entreprenad. Anläggningens VA-system tar hand om tunnelavloppsvatten och dränvatten och försörjer brandposter och fast släcksystem med släckvatten. Förbifart Stockholms lägsta punkter ligger nära 100 meter under mark och de stora höjdskillnaderna mellan mark- och tunnelnivåer leder till betydande tryckskillnader i VA-systemet. VA-stationen används för rening/sedimentering av tunnelavloppsvatten och ska bland annat kunna hantera oljeavskiljning och dosering av fällningskemikalier. Efter mätning, provtagning och rening/sedimentering släpps vattnet till det kommunala avloppsnätet.

Fast släcksystem

I entreprenaden ingår 1 fast släcksystem som är mittplacerat i taket i huvudtunnlar och på- och avfartsramper.

Släcksystemet är uppdelat i sektioner som i huvudtunneln är cirka 50 meter och i ramptunnlar är cirka 75 meter långa. Sektionerna är anslutna till närmaste utrymningsväg, där det finns ventiler.