Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En äldre man i skyddsglasögon, gul väst och en röd hjälm som det står Trafikverket på.

Vi i Förbifarten - Mats Broman jobbar som arkitekt

Möt Mats Broman som arbetar som arkitekt i E4 Förbifart Stockholm. Han var med och la grunderna för E4 Förbifart Stockholm. Här får du en kort inblick i Mats vardag och höra mer om hans 26 år på Trafikverket.

– Jag har arbetat som arkitekt Trafikverket i 26 år med utformning av anläggningar, vägar, broar och tunnlar med mera. Redan då arbetade jag med grunderna till E4 Förbifart Stockholm. Det är ett mycket givande arbete, oerhört inspirerande! Annars hade jag inte varit kvar i alla år! Det här är mitt livsverk kan man säga, säger Mats Broman.

Vad gör en arkitekt på Trafikverket?

– Trafikverket skapar miljöer som människor vistas i och påverkas av. Upplevelsen av anläggningarna ska vara positiv, och vi ska hålla hög klass på arkitekturen. Jag som är arkitekt har som uppgift att se både till helheten och detaljerna och ha användarnas perspektiv i fokus. Vi går på tvärs genom alla teknikområden och hanterar den mänskliga användningen och upplevelsen av det vi bygger.

Vad har du arbetat med, och vad gör du nu?

– Jag började 1995 på dåvarande Vägverket och var då med om att ta fram ett gestaltningsprogram för hela den Yttre tvärleden, som omfattar Norrortsleden, E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn. Det gestaltningsprogrammet ligger till grund för det vi bygger idag. Jag har även arbetat med bland annat Södra- och Norra länken. Mina uppdrag idag är i huvudsak E4 Förbifart Stockholm och Mälarbanan.

Hur arbetar du som arkitekt med dessa jätteprojekt?

– Att anlägga en motorväg som E4 Förbifart Stockholm innebär att vi inverkar på befintlig miljö. Mitt uppdrag är att infoga de här stora anläggningarna i omgivningarna och inlemma dem i de existerande miljöerna på ett så bra sätt som möjligt. Vi måste till exempel både sätta oss in i trafikanternas upplevelse och de utomstående betraktarnas. Vi påverkar många när vi bygger våra anläggningar. Målet är att den påverkan framförallt ska tillföra något som är positivt, och att vi lyckas utforma och inlemma anläggningarna väl, för en god upplevelse.

– Den långsiktigt hållbara ambitionen är att vi som samhällsbyggare ska göra något som är positivt och som upplevs positivt, säger Mats Broman.

Se filmen med Mats Broman

Här under kan du se en film med Mats Broman där han bland annat beskriver den nya gång- och cykelpassagen mellan Kungens kurva och Skärholmen. Du som vill se filmen med syntolkning kan klicka på länken här under.

E4 Förbifart Stockholm – möt Trafikverkets arkitekt Mats Broman (syntolkad)