Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markarbete

Åtgärder mot störningar och skador

I arbetet med Förbifart Stockholm jobbar vi hårt för att hålla störningarna på en acceptabel nivå. Om skada trots allt skulle uppstå på grund av bygget åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats.

Mätningar och kontroller

För att kontrollera vilken påverkan vägbygget har i den nära omgivningen behöver Trafikverket göra återkommande mätningar och kontroller. Vi har ett omfattande kontrollprogram med bland annat mätningar av:

  • grundvattennivån i jord och i berg så att grundvattnet inte sjunker under de tillåtna nivåerna
  • kontrollera så att sättningar i mark och byggnader inte uppkommer på grund av våra arbeten
  • att vibrationer och buller håller sig inom tillåtna riktvärden
  • att vi inte påverkar vattenkvaliteten i brunnar och vattendrag.

Riktvärden och krav är inte något projektet tar fram, utan vi följer de krav och riktvärden som vi fått i miljödomar och de krav som finns hos kommunerna och hos länsstyrelsen. Kontrollerna utförs av projektets egen personal, till exempel en miljöspecialist, en geolog eller annan sakkunnig och vi rapporterar regelbundet till tillsynsmyndigheterna (berörda kommuner och länsstyrelsen).
Läs mer här om hur vi skyddar grundvattnet.

Vissa kontoller som besiktningar och skadeärenden, utförs utav oberoende företag vars tjänster Trafikverket har handlat upp i konkurrens med andra företag på marknaden enligt lagen om offentlig upphandling. Dessa företag följer svensk standard, till exempel svensk besiktningsstandard.