Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över hustak

Besiktning av byggnader och bostäder

Alla byggnader som ligger cirka 150 meter från de planerade tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm ingår i vårt besiktningsområde. Byggnaderna besiktigas både före och efter våra sprängningsarbeten.

Före byggstart kommer byggnader och anläggningar inom 150 meter från tunnlarna och trafikplatserna att besiktigas. Även byggnader och anläggningar som riskerar att påverkas av en grundvattensänkning kommer att besiktigas.

Hur går det till? 

Ett par veckor i förväg kontaktar Trafikverkets konsult boende och verksamma som berörs. Besikt­ningarna sker på dagtid och besiktningspersoner­na bär alltid legitimation. Fastigheterna besiktigas enligt svensk standard SS 460 48 60 (besiktningsstandarden) av en oberoende besiktningsorganisation som Trafikverket handlat upp enligt lagen om upphandling.

Besiktningen går till så att varje vägg ritas upp och eventuella sprickor och annat noteras. Detta kan kompletteras med foton. Förbesiktningen gör att vi har en bra bild av fastighetens status innan våra arbeten startar och ett underlag för jämförelser om det sker några förändringar eller skador under arbetets gång. 

Riskanalys, mätningar och kontroller

Byggandet anpassas efter de lokala förutsättningarna. Det kan t.ex. innebära att man istället för några större sprängningar gör flera mindre beroende på vilken grund husen är byggda, om de till exempel står på berg eller på lermark, och vilken typ, standard och grundläggning det är på husen.

Vi väljer ut de hus och fastigheter som ska övervakas extra noga utifrån den riskanalys som görs för området innan vi börjar bygga. Vissa hus får vibrationsmätare uppsatta där vi kontinuerligt mäter vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna vibrationsnivåerna. Andra hus får sättningsdubb för att kontollera att de inte sker några sättningar på grund av våra arbeten. Vi bevakar också grundvattennivån kontinuerligt så att vi inte sänker den.

Efter avslutad byggtid i området görs en efterbesiktning för att kontrollera att inga skador uppkommit på grund av våra arbeten.