Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handskakning

Rättigheter och skyldigheter

Här kan du läsa om både fastighetsägares och Trafikverkets rättigheter och skyldigheter i samband med bygget av E4 Förbifart Stockholm.

Fastighetsägarnas rättigheter

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk, både permanent och tillfälligt
 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för  skador som uppstår på grund av bygget.
 • Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.
 • För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada.  Skadan ska med andra ord vara objektivt mätbar.
 • Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock om det är skäligt, med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.

 

Trafikverkets rättigheter och skyldigheter

 • Trafikverket har rätt att göra mätningar och undersökningar intill den planerade arbetssträckningen, samt att få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras. Vi meddelar alltid ägaren i förväg.
 • Trafikverket har rätt att förvärva den mark som behövs för att bygga Förbifart Stockholm, efter det att vägplanen har vunnit laga kraft.
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken för permanenta ändamål när vi har en överenskommelse med fastighetsägaren, upprättat köpehandling eller när Lantmäterimyndigheten fattat beslut.
 • Trafikverket har rätt att använda mark som ligger utanför själva tunnelområdet för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial.
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när vägplanen har vunnit laga kraft.
 • Trafikverket har rätt att göra små avvikelser från den fastställda vägplanen om det endast har marginell påverkan på omgivningen.
 • Om Trafikverket skulle behöva ta mer mark i anspråk än vad som fastställts i järnvägsplanen måste vi informera berörd fastighetsägare om detta. Om skillnaden är väsentlig måste avtal ordnas med berörd markägare.
 • Trafikverket är skyldigt att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.