Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En schaktmaskin som skyffla undan och kör ut stora schakt- och jordmassor från en av E4 Förbifart Stockholms tunnlar.

Träffa oss digitalt – välkommen till informationsmöte!

Välkommen till digitalt informationsmöte, den 1 december 2020 klockan 18:30 - 20:00, där vi inom avgränsningssamrådet berättar om varför vi behöver söka ändring i tillstånd för vattenverksamhet inom en del av E4 Förbifart Stockholm.

Trafikverket kallar till samråd avseende planerad ansökan om förändringar i tillstånd för vattenverksamhet för projekt E4 Förbifart Stockholm.

Sträckan gäller Lambarfjärden upp till södra Kälvesta

Förändringen berör sträckan från Lambarfjärden upp till södra Kälvesta och innebär dels en utökning av påverkansområdet inom tre områden samt en höjning av i driftskedet villkorade inläckagemängder. 

Tätningsåtgärderna har varit framgångsrika 

En uppdatering av samrådsunderlaget har skett sedan det förra samrådet i januari 2020. Sträckorna i norr under Kälvesta och Lunda har utgått ur ansökan eftersom genomförda tätningsåtgärder varit framgångsrika och befintliga villkor kommer att klaras.