Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sprängningar

Tycker du det är obehagligt när vi spränger? Det hörs och känns och det kan upplevas som skrämmande, men är inte farligt. Nedan försöker vi förklara vad det är du märker av.

  • Markvibrationer

    är rörelser i marken. När vi spränger transporteras energi genom marken som kan kännas i hus och byggnader om vibrationerna når en viss nivå. Våra sprängsalvor ger inte upphov till vibrationer större än bredden på ett hårstrå, och orsakar vanligtvis inte skador på hus och byggnader. Om man bor direkt ovanför tunneln vi spränger ut, kan kristallglasen klinga i vitrinskåpen och det kan kännas som om hela byggnaden rör sig, fast den inte gör det. Men eftersom vi människor är väldigt känsliga för just vibrationer och kan uppfatta väldigt små sådana, kan det ändå kännas obehagligt.
  • Luftstötvågor

    är tryckvågor som breder ut sig i luften. De hörs och känns över ett större område än markvibrationerna, ibland mycket långt beroende på väderförhållanden och hur det ser ut på marken när det gäller växtlighet och bebyggelse med mera. Fönsterrutorna i huset kan skallra, men luftstötvågen från en tunnelsprängning är normalt inte så stor så att den kan skada byggnader. Det är främst när vi spränger ovan jord och i början av tunnlarna som luftstötvågen märks. Ju längre ner i tunnlarna vi kommer, desto mindre luftstötvåg. Till slut försvinner den och det är bara markvibrationerna som är kännbara.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst!

Om du är störd av våra sprängningar kan du anmäla dig till sprängvarningstjänsten. Du blir förvarnad cirka 30 minuter innan sprängning via sms, uppringning eller e-post. Även du som bor utanför de angivna 300 metrarna kan anmäla dig om du blir störd. Läs mer om hur du anmäler dig här

Våra arbetstider:

Sprängningsarbeten kan ske vardagar klockan 07-22.

Så här arbetar vi för minska störningarna:

Vi gör allt vi kan för att minska störningarna när vi bygger, läs mer här vad vi gör