Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering av Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll

Här kan du följa vår planering för utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll.

Innan vi sätter spaden i marken och börjar bygga järnväg gör vi en noggrann planering. I vår planeringsprocess går vi från översiktliga studier till detaljerade beskrivningar. 

Under hela tiden för vi en dialog med aktörer och intressenter i vår omvärld. På samrådsmöten med närboende, kommuner och andra berörda träffar vi personer som kan ge värdefulla kunskaper, förslag och idéer till projektet.

Järnvägsplaner Tomteboda-Kallhäll

Vi började med en förstudie

Vi gjorde en förstudie för att se vilka behov och problem som finns. Sedan tog vi fram tänkbara förslag på lösningar, och vi beräknade vad förslagen kostar och vilken nytta de ger.

För att ta reda på vad de berörda tycker hämtade vi in synpunkter under en tid. Det kallas samråd, och då kunde markägare, boende, verksamma, organisationer och myndigheter med flera tala om vad de tyckte om utbyggnaden. Sedan sammanfattade och bemötte vi de synpunkter som kommit in.

Efter det bedömde länsstyrelsen om den nya järnvägen får stor påverkan på miljön. Till sist vägde vi samman förslagens konsekvenser och de synpunkter vi fått in innan vi beslutade att fortsätta planeringen.

Vi gjorde en järnvägsutredning

I andra steget av planeringen gjorde vi en järnvägsutredning. Vi prövade, analyserade och utvärderade de bästa förslagen från förstudien. Det handlar till exempel om alternativa sträckningar av järnvägen. Järnvägsutredningen är underlag för beslut om vilken lösning som är mest lämplig. Här gjorde vi även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskrev hur järnvägsutbyggnaden påverkar omgivande miljö. Vår MKB godkändes sedan av Länsstyrelsen.

När vi ska bygga en järnväg för fjärrtågstrafik som är över fem kilometer lång måste vi få tillstånd från regeringen. Det kallas att regeringen prövar tillåtlighet och då använder de vår järnvägsutredning som underlag. Efter det att regeringen gav oss tillåtlighet till att bygga ut järnvägen kan den inte stoppas, bara förändras genom andra beslut av myndigheter eller domstolar.

I augusti 2010 beslutade Trafikverket att Mälarbanans fyrspårsutbyggnad, delen Tomteboda–Barkarby, ska drivas vidare genom den befintliga korridoren, det vill säga via Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Vi har tagit fram järnvägsplaner

Nästa steg i planeringen är att ta fram järnvägsplaner. Vi började med att ta fram en plan för sträckan Barkarby–Kallhäll och för sträckan Tomteboda–Huvudsta. Därefter tog vi fram en plan för sträckan Spånga–Barkarby.

När vi gjorde det så bearbetade vi lösningen från järnvägsutredningen i detalj. Vi beskrev hur mycket mark som behövs och hur vi ska bygga. I järnvägsplanen finns också en miljökonsekvensbeskrivning som godkändes av Länsstyrelsen. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver hur utbyggnaden påverkar miljön, både positivt och negativt.

Under en tid hämtade vi in synpunkter vid samråd. När vi var klara med vårt förslag ställde vi ut järnvägsplanen för granskning. Då kunde berörda markägare och andra komma med synpunkter. När utställningstiden var över sammanfattade och bemötte vi de synpunkter som kommit in. Länsstyrelsen tyckte att planen kunde godtas. Efter det tog Trafikverket beslut, vilket kallas att planen fastställdes.

2012 började vi bygga sträckan mellan Barkarby och Kallhäll, 2014 sträckan mellan Tomteboda och Huvudsta och 2016 startade vi med förberedande arbeten på sträckan mellan Spånga och Barkarby.

Vi planerar utbyggnaden mellan Huvudsta och Spånga

Vi arbetar med järnvägsplanerna för den fortsatta utbyggnaden av Mälarbanan:

Duvbo–Spånga
Huvudsta–Duvbo

Du kan ta del av handlingar som tillhör järnvägsplanerna på sidan Dokument (öppnas i nytt fönster).