Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här går en granskning till

Nu ställer vi ut järnvägsplanen för Duvbo-Spånga på granskning. Vi ber vår projekteringsledare för järnvägsplanen att förklara hur en granskning går till.

Här svarar Mälarbanans projekteringsledare Fredrik Lidberg på några frågor om granskningen.

BIld Fredrik Lidberg_till intervju om granksning jvgp_200x200px.jpg

Du är projekteringsledare på Mälarbanan för järnvägsplanen Duvbo–Spånga. Berätta om Mälarbanan och planeringsprocessen för utbyggnaden.

– Mälarbanan bygger ju ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll, och vi har byggt och bygger nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. Vi är klara med både fyra spår och med stationerna mellan Kallhäll och Spånga, förutom att vi bygger en ny entré till Barkarby station och så bygger vi Veddestabron i det området. Vi planerar att påbörja de fortsatta stora arbetena med resten av järnvägsutbyggnaden, alltså Spånga–Huvudsta, tidigast år 2024. Vi beräknar att byggtiden sedan är ungefär åtta år.

Beskriv arbetet med en järnvägsplan.

– En järnvägsplan beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur den kommer att se ut, och visar vilken mark som behövs för järnvägsanläggningen men även vilken mark som måste tas i anspråk vid själva byggandet av järnvägen. Vi har ett nära samarbete med kommunen när vi planerar utbyggnaden av Mälarbanan, och vi diskuterar tillsammans hur  kommunens detaljplan påverkas. Detaljplaner är de som styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor, park och trafik, hur mycket man får bygga och hur bebyggelsen ska ordnas. Detaljplanerna är det kommunerna som äger och ansvarar för, så ett nära och bra samarbete med Stockholms stad är jätteviktigt, och det har fungerat väldigt bra i det här projektet.

BIld2 Fredrik Lidberg_till intervju om granksning jvgp_200x200px.jpg

– Nu arbetar vi med att ta fram en järnvägsplan för Mälarbanans delsträcka Spånga–Duvbo. Vi har redan tagit fram och låtit granska planen för Huvudsta–Duvbo, det gjorde vi i våras. Utbyggnaden av Mälarbanan har nämligen delats upp i flera sträckor och omfattar två olika järnvägsplaner, så järnvägsplanen som nu är aktuell och som jag ansvarar för, beskriver som sagt sträckan mellan Duvbo och Spånga. Det är en sträcka på ungefär 2,5 kilometer.

Beskriv vad granskningen av järnvägsplanen för den här sträckan innebär.

– Mellan den 29 november 2021 och 14 januari 2022 håller vi som sagt en så kallad granskning av järnvägsplanen. Det innebär att närboende, lokalt näringsliv, allmänhet, organisationer och myndigheter och andra som är berörda, får möjlighet att ta del i det förslag som vi har tagit fram, och lämna sina synpunkter på planen till oss.

Granskning är en viktig del av planeringsprocessen genom att vi tar in synpunkterna från de berörda. Det är en del av den demokratiska processen, att alla har möjlighet att påverka.

Sammanfattningsvis är syftet med granskningen att presentera lösningar och förbättra förslagen i vår plan, genom att ge berörda möjlighet att påverka järnvägsplanens utformning. Och det är viktigt för oss att alla berörda är aktiva och kommer med idéer och synpunkter på planförslaget.

Var hittar man information om granskningen och hur gör man för att ge Mälarbanan sina synpunkter?

Här på vår webb (trafikverket.se/malarbanan-granskning), finns alla dokument och information om hur man lämnar synpunkter. Vi ställer också ut dokumenten fysiskt i olika lokaler i berörda områden. Adresserna hittar man på webbsidan om granskningen. Vi annonserar också om granskningen i dags- och lokaltidningar.