Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbeten på bangården öster om Sundbyberg station.

Aktuellt i ditt område

Det är ett omfattande arbete att bygga ut Mälarbanan. Vi bygger i tätbebyggda områden med mycket tågtrafik och det är därför ofrånkomligt att vi påverkar omgivningen. Här kan du läsa om planerade avstängningar och pågående arbeten i ditt område.

Så påverkas du när vi arbetar

Vårt arbete med att bygga ut Mälarbanan påverkar både tågresenärer och de som bor och jobbar längs järnvägen.

När vi stänger av järnvägen

Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att arbeta. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser. För att minska störningar försöker vi att planera in avstängningarna när färre arbetspendlar, till exempel under helger.

När vi syns, hörs och märks nära dig

Vi arbetar nära bostäder och arbetsplatser och bygger stationer där många människor rör sig. Du som bor och jobbar i närheten av våra arbeten kommer att känna av byggstök, buller och transporter. Därför informerar vi regelbundet om våra arbeten och hur dessa påverkar dig.

När vi beräknar att våra arbeten kommer medföra höga ljudnivåer eller upplevas som störande för dig vidtar vi olika åtgärder för att minska störningarna. En av våra åtgärder är att vi skärmar av de arbetsplatserna där vi kommer att utföra störande arbeten med bullermattor. Avskärmningen ger en bullerdämpning på mellan 10 – 32 decibel vilket hjälper oss att dämpa påverkan i form av buller från våra arbeten.