Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station

Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nu bygger vi också en del av Veddestabron och planerar att bygga en ny entré till Barkarby station.

Det här bygger vi i Barkarby

Under våren 2019 planerar vi att bygga om en gång- och cykelväg mellan Jakobsberg och Barkarby. I mars 2019 började vi bygga en del av Veddestabron, på uppdrag av Järfälla kommun. Vi planerar också att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till Veddestabron.

Gång- och cykelväg

Vi planerar bygga om gång- och cykelvägen från SAAB-området i Jakobserg mot Barkarby och även bygga till en ny sträckning utmed järnvägen till Äggelundavägen. Bygget planeras bli en gång- och cykelväg mellan Jakobsberg och Barkarby, mellan SAAB-området och Äggelundavägen. Vi planerar att börja bygga under våren 2019 och bedömer att byggtiden är cirka tre månader. Sträckan blir troligen avstängd under hela perioden. Du som cyklar och går kan använda den gång- och cykelväg som löper parallellt, på andra sidan järnvägen.

Läs mer om aktuella arbeten och avstängningar av gång- och cykelväg som projekt Förbifart Stockholm gör i området, på denna webbsida (öppnas i nytt fönster).

Veddestabron

Veddestabron är den bro som ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Kindwalls.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden, där Veddestabron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Vi började bygga i mars 2019 och bron beräknas vara färdig under hösten 2021. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafik-knutpunkten med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg samt regionaltåg. Byggandet av Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan som ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Visionsbild: Järfälla kommun

Visionsbild: Järfälla kommun

Läs mer om Veddestabron på Järfälla kommuns hemsida (extern webbplats).

Läs också mer om Förbifart Stockholms arbeten i området.

Norra entrén

Vi planerar att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till Veddestabron. Tidigast 2024 beräknar vi att den nya, norra stationsentrén är klar. Fram till dess ligger entrén till pendeltåget via Barkarbybron. Norra entrén blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och busstorg.

Nattarbeten i maj-juli

Vi arbetar på nätterna under perioden 25 maj till 4 juli klockan 22.00 till 06.00 vid Attackvägen intill Barkarby station. Vi jobbar troligen inte natt mellan torsdag och fredag och mellan fredag och lördag under den här perioden.

När vi arbetar använder vi olika maskiner såsom lastbil, lastmaskin och traktor, som bland annat lägger kablar.

Vi arbetar på natten eftersom vi behöver vara i spåret när det inte är trafikerat. Arbetena behöver vi göra inför sommarens avstängning på sträckan Sundbyberg–Jakobsberg.

Störningar när vi arbetar

Du som bor nära våra arbeten kan komma att höra ljud som kan upplevas störande under vissa tider av dygnet. Du som berörs har fått informationsblad i din brevlåda. Du kan kontakta oss dygnet runt på 0771-921921 om du vill veta mer eller om du behöver tillfälligt boende, vilket vi erbjuder i vissa fall.

Vi arbetar på natten eftersom vi behöver vara i spåret när det inte är trafikerat.

Du kan prenumerera på sms om våra störningar

Registrera ditt mobilnummer på sidan Prenumerera.  Du som vill avregistrera din prenumeration gör det på samma ställe. Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige. 

Sommarens avstängning av järnvägen

Vi stänger av tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg mellan fredag den 5 juli, klockan 22:45 och måndag den 29 juli, klockan 04:30. Under avstängningen planerar vi bygga färdigt de två sista spåren på sträckan mellan Spånga och Barkarby. Efter avstängningen planerar vi att alla fyra spår är på plats men ännu inte i drift.

Vad arbetar vi med mellan Spånga och Barkarby?

Under denna avstängning gör vi olika arbeten på sträckan Spånga–Barkarby:

• Vi kapar och flyttar de befintliga spåren.
• Vi kopplar ihop befintliga spår med de nya spåren som vi byggde under våren.
• Vi flyttar kontaktledningen till det slutliga läget och monterar nya signaler.
• Vi gräver och lägger dräneringsrör.
• Vi förstärker marken för att kunna bygga klart bullermuren.
• Vi bygger klart undertaket på plattformen på Spånga station.
• Vi testar signalanläggningen på hela sträckan.

Störningar när vi arbetar

Under avstängningen arbetar vi intensivt och ibland dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt. Våra arbeten kan tyvärr upplevas som störande. Du som berörs får ett informationsblad i din brevlåda innan vi påbörjar dessa arbeten. Ring 0771-921 921 på kontorstid om du inte kan sova ostört.  I vissa fall erbjuder vi tillfälligt boende.

Vi syns på fler platser i ditt närområde

I området runt Spånga och Barkarby bygger Trafikverket också E4 Förbifart Stockholm och arbetar med bron över järnvägen. Nära arbetsområdena kan buller, vibrationer och byggtransporter märkas.

Ersättningstrafik

Vi stänger av tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg mellan fredag den 5 juli klockan 22:45 och måndag den 29 juli klockan 04:30. Under avstängningen behöver resenärer ta alternativa resvägar eller resa med ersättningstrafik. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbussar och tunnelbana. På SL:s respektive SJ:s webbplats hittar du information om aktuella tider och ersättningstrafik. 

Det här har vi byggt i Barkarby

Vi har byggt fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nya Barkarby station invigdes 2016.

Stationsentré på Barkarbybron

Ingången till nya pendeltågsstationen är uppe på Barkarbybron. Du når också ingången via trapphus och hiss på båda sidor om Helikoptervägen.

Vi har också byggt nya cykelparkeringar i anslutning till den nya stationen.

Ny station och cykelparkeringar