Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station.

Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nu bygger vi en del av Veddestabron och planerar att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till den nya bron.

Vi har öppnat gång- och cykelvägen mellan Jakobsberg och Barkarby

I juli öppnade vi upp gång- och cykelvägen i SAAB-området mellan Jakobsberg och Barkarby. Vi har byggt om den befintliga gång- och cykelvägen och byggt en ny sträckning utmed järnvägen till Äggelundavägen.

Längs hela sträckan har vi asfalterat och satt upp ny belysning. Nu kvarstår mindre kompletterande arbeten som till exempel att sätta upp ett nytt räcke på delar av sträckan.

Under byggtiden har vi behövt stänga av och leda om dig som går eller cyklar till intilliggande vägar i området. Tack för ditt tålamod!

Vi bygger en del av Veddestabron

Veddestabron är den bro som ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Kindwalls.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden, där Veddestabron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafik-knutpunkten med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg samt regionaltåg.

Vi började bygga i mars 2019 och bron beräknas vara färdig under hösten 2021. Byggandet av Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan som ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Mer information finns på Järfälla kommuns webbplats (extern webbplats).

Visionsbild av Veddestabron
Visionsbild: Järfälla kommun

Vi spränger för Veddestabron

Vi spränger i arbetsområdet norr om Riddermark bil, mellan Veddestavägen och järnvägen/E18. Strax innan vi spränger och när vi är klara kommer vi att tuta för att signalera start respektive slut. Vår bedömning är att ljuden från sprängningarna påverkar omgivningen i liten skala.

Vi spränger på tider då tågen inte trafikerar järnvägen. Det gör vi för att inte påverka tågtrafiken. Dessa tider planerar vi att spränga:

  • 29 juli till 23 augusti (måndag till fredag) klockan 05:42-05:51
  • 26 augusti till 4 oktober (vecka 35 - vecka 40) kan vi också behöva spränga, dagtid på vardagar.

Vid några tillfällen under perioden 26 augusti till 4 oktober kommer vi att spränga tidigt på morgonen, kl 05.30. I nuläget är det oklart vilka dagar vi spränger tidigt på morgonen. Sprängningarna sker vid arbetsområdet norr om Riddermark bil, närmast Veddestavägen. Strax innan vi spränger och när vi är klara kommer vi att tuta för att signalera start och slut. Vår bedömning är att ljudet kommer att påverka omgivningen i liten skala. Om du upplever att du blir störd är du välkommen att kontakta Järfälla kommuns servicecenter via telefon 08-580 285 00 eller e-post, kontakt@jarfalla.se.

Information om arbetena med Veddestabron finns också på Järfälla kommuns webbplats (extern webbplats).

Vi bygger en ny stationsentré

Vi planerar att bygga en ny entré på norra änden av Barkarby station som ansluter till Veddestabron. Tidigast 2025 beräknar vi att den nya stationsentrén är klar. Fram till dess sker entrén till pendeltåget via Barkarbybron. Norra entrén blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och busstorg.