Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid Sundbyberg station

Sundbyberg

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel och planerad byggstart är tidigast 2022. Under 2019 fortsätter vi att lägga om ledningar under marken.

Sommarens avstängning av järnvägen

Vi stänger av järnvägen mellan Sundbyberg och Jakobsberg fredag den 5 juli klockan 22:45 till och med måndag den 29 juli klockan 04:30. Då gör vi främst olika arbeten på sträckan mellan Spånga och Barkarby men även underhållsarbeten längs den avstängda sträckan, såsom nattliga underhållsarbeten mellan Sundbyberg och Huvudsta.

Under avstängningen provborrar vi även i spårområdet mellan Sundbyberg och Spånga för att undersöka marken. Vi arbetar i första hand dagtid, vardagar klockan 07.00 till 19.00, måndag den 8 juli till och med fredag den 26 juli.

Störningar och ersättningstrafik

Under avstängningen behöver du som reser med tåg ta alternativa resvägar eller resa med ersättningstrafik. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbussar och tunnelbana.

SL:s respektive SJ:s webbplats hittar du information om aktuella tider och ersättningstrafik.

Vill du veta mer?

Ring Trafikverkets kontaktcenter på telefonnummer 0771-921 921 om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av våra arbeten.

Vi lägger om ledningar

Innan vi kan börja bygga ut järnvägen genom Sundbyberg behöver vi göra vissa förberedande arbeten. Den närmaste tiden kommer vi arbeta med ledningsnätet i Sundbyberg. Under byggtiden för våra ledningarbeten kommer vi göra följande:

Järnvägsgatan/Stationsgatan 

Inför att vi ska lägga om ledningar i marken under Stationsgatan behöver vi stänga av rampen ner till gångtunneln från Järnvägsgatan. Den befintliga rampen kommer att ersättas av en ny trappa.  Vi började våra arbeten i Stationsgatan i april 2019 och fortsätter under cirka ett års tid. Hissen kommer att vara kvar och vara tillgänglig under byggtiden.

Vi stänger av övergångsstället och busshållplatsen (närbuss) vid korsningen Järnvägsgatan/Stationsgatan. Det gör vi för att ge plats åt våra arbeten med den tillfälliga trappan till gångtunneln. Övergångsstället kommer tillbaka när den tillfälliga trappan tas i bruk.

Bron vid Löfströms Allé

Under sommaren 2019 påbörjar vi ledningsarbeten på bron vid Löfströms Allé. Vi behöver därför stänga av gångbanan på ena sidan bron mot Solvalla. Det innebär att du inte kommer kunna ta dig fram som vanligt och att du kommer höra ljud som kan upplevas som störande. Gång- och cykelbanan på den andra sidan bron mot Sundbyberg centrum kommer vara öppen.

Vi behöver också stänga av ett körfält på Löfströms allé bro. Det gör vi för att lägga ledningar på gång- och cykelbanan och kunna använda ett körfält som arbetsområde. Det innebär att det kommer finnas ett körfält i vardera riktning.

Gång- och cykelvägen på Löfströmsvägen

Vi kommer göra ledningsomläggningar i etapper på gång- och cykelvägen. Du kommer alltid kunna ta dig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms Allé bro.

Parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan Löfströms allé

Vi behöver ställa byggbodar och platskontor på parkeringsplatsen vid Järnvägsgatan/Löfströms allé. Därför kommer parkeringsplatsen stängas för allmänheten den 10 juni 2019. Parkering hänvisas till omgivande gator. Thaikiosken påverkas inte av detta.

Se mer information på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).

Här är vi i planeringsprocessen

Under 2017 hade vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen Huvudsta–Duvbo. Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, myndigheter med flera samt i samverkan med Solna stad och Sundbybergs stad.

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Du kan läsa mer om hur planläggningsprocessen går till och andra dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta–Duvbo under Dokument här på sidan.

Parallellt med vår process arbetar Sundbybergs stad med detaljplaneringen för området. Du kan läsa mer om planarbetet på Sundbybergs stads webbplats (extern webbplats).