Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station.

Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nu bygger vi en del av Veddestabron och planerar att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till den nya bron.

Vi bygger en del av Veddestabron

Veddestabron är den bro som ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Riddermark bil.

Första delen av Veddestabron på plats.
I början av mars 2020 lanserade vi den första delen av Veddestabron i Barkarby.  Det innebär att vi sköt ut den första delen till sin bropelare.  I slutet av mars lanserar vi nästa del, alltså skjuter ut den till den bropelare som kommer efter. Under våren fortsätter vi med övriga brodelar.

Vi beräknar att vi är klara med hela Veddestabron under sommaren 2022.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden, där Veddestabron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafik-knutpunkten med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg samt regionaltåg.

Vi började bygga i mars 2019 och bron beräknas vara färdig under sommaren 2022. Byggandet av Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan som ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Mer information finns på Järfälla kommuns webbplats (extern webbplats).

Visionsbild av Veddestabron
Visionsbild: Järfälla kommun

Vi bygger en ny stationsentré

Vi planerar att bygga en ny entré på norra änden av Barkarby station som ansluter till Veddestabron. Vi bygger en ny plattform för regionaltåg på stationen. Stationsområdet blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussterminal (som byggs av även andra aktörer än Trafikverket).

Tidigast 2025 beräknar vi att den nya stationsentrén är klar. Den befintliga entrén via Barkarbybron kommer vara kvar. När vi är klara kommer det alltså finnas två entréer till Barkarby station.