Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station.

Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nu bygger vi en del av Veddestabron och planerar att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till den nya bron.

Vi bygger en del av Veddestabron

Veddestabron är den bro som ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Riddermark bil.

Första delen av Veddestabron snart på plats
Mellan mars och juni 2020 lanserar vi den första delen av Veddestabron i Barkarby.  Det innebär att vi skjuter ut de första delarna av brodel 1 till sina bropelare. Den sista lanseringen gör vi söndag den 14 juni. Då skjuter vi ut de sista cirka 20 meterna av bro 1 till sitt slutläge över E18 och järnvägen.

Vi beräknar att vi är klara med hela Veddestabron under sommaren 2022.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden, där Veddestabron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafik-knutpunkten med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg samt regionaltåg.

Vi började bygga i mars 2019 och bron beräknas vara färdig under sommaren 2022. Byggandet av Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan som ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun. Mer information finns på Järfälla kommuns webbplats (extern webbplats).

Vi stänger järnvägssträckan Jakobsberg-Sundbyberg i juli

Lördag den 4 juli klockan 02.30 till måndag den 27 juli klockan 04.30 stänger vi av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Det gör vi för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser när vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen.

Under avstängningen utför vi olika arbeten i anslutning till spårområdet på sträckan. Arbetena förekommer främst i Sundbyberg och Spånga och i spårområdet däremellan. I spårområdet mellan Spånga och Barkarby målar vi bullerplank och justerar betongrännor med hjälp av en maskin. Arbetet sker på dagtid och är inte störande. Vi arbetar också vidare med Veddestabron.

De pendeltåg som kommer söderifrån vänder i Sundbyberg och de pendeltåg som kommer norrifrån vänder i Jakobsberg.  Regional- och fjärrtåg vänder i Bålsta. Tunnelbanan går från Hjulsta till och från Sundbyberg under hela avstängningen, och från Hjulsta går ersättningsbussar. 

Du hittar information om ersättningstrafik på sl.se (extern webbplats) och på sj.se (extern webbplats).

Du kan prenumerera på störnings-sms via fliken Prenumerera här på vår webb. Det är kostnadsfritt inom Sverige. Följ oss även gärna på Instagram: @projektmalarbanan och på Facebook.

Tack för ditt tålamod!

Vi stänger gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga maj-september

Av säkerhetsskäl stänger vi den del av gång- och cykelvägen som går parallellt med järnvägen mellan Barkarby och Spånga medan Förbifart Stockholm utför arbeten där från maj till september 2020.

 

Visionsbild av Veddestabron
Visionsbild: Järfälla kommun

Vi bygger en ny stationsentré

Vi planerar att bygga en ny entré på norra änden av Barkarby station som ansluter till Veddestabron. Vi bygger en ny plattform för regionaltåg på stationen. Stationsområdet blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussterminal (som byggs av även andra aktörer än Trafikverket).

Tidigast 2025 beräknar vi att den nya stationsentrén är klar. Den befintliga entrén via Barkarbybron kommer vara kvar. När vi är klara kommer det alltså finnas två entréer till Barkarby station.